Multe pensii urmează să fie recalculate în momentul în care legea va intra oficial în vigoare, adică din toamna anului 2021. Odată cu intrarea în vigoare a Legii Pensiilor, se anunță mari schimbări pentru pensionari.

„La data intrării în vigoare a prezentei legi, pensiile stabilite pe baza legislaţiei anterioare devin pensii în înţelesul prezentei legi şi se recalculează prin înmulţirea numărului total de puncte realizat cu valoarea punctului de referinţă (…), cu excepţia pensiilor stabilite în fostul sistem de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor anterior datei de 1 aprilie 2001 care se recalculează conform art.167 (adică şase luni mai târziu – n.red.)”, scrie legea pensiilor recent adoptată de deputați.

În cazul în care, în urma recalculării va rezulta o pensie mai mică, se va păstra indemnizaţia mai avantajoasă.

„În proiectul de lege se precizează că nicio pensie în plată nu va scădea. În cazul în care, în urma recalculării, va rezulta o sumă mai mică decât cea aflată deja în plată, atunci se va menţine suma în plată. Nu se modifică vârsta standard de pensionare, nici stagiul minim şi nici cel complet”, preciza Ministerul Muncii înainte de vot.

Schimbări importante odată cu adoptarea prevederilor din noua Legea Pensiilor:

-pensiile anticipate din prezent vor deveni pensii pentru limită de vârstă şi se vor recalcula, prin adăugarea perioadelor asimilate nevalorificate la stabilirea pensiei şi a eventualelor stagii de cotizare realizate până la data recalculării;

-pensiile anticipate parţiale fără diminuare vor deveni pensii pentru limită de vârstă şi se vor recalcula prin adăugarea perioadelor asimilate nevalorificate la stabilirea pensiei şi a eventualelor stagii de cotizare realizate până la data recalculării;

-pentru drepturile de pensie acordate în perioada 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2015, în cazul persoanelor care care au realizat stagii de cotizare atât în sistemul pensiilor militare de stat, cât şi în sistemul public de pensii, se va putea cere recalcularea pensiei prin excluderea perioadelor realizate în sistemul pensiilor militare de stat.

 

De asemenea, sunt şi situaţii generale de recalculare: 

„La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă, din oficiu, în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin eliminarea diminuării şi, după caz, prin adăugarea eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare ori, după caz, în perioada de suspendare a plăţii pensiei anticipate şi/sau perioadelor asimilate”, scrie în lege.

Mai mult, pensia de invaliditate va deveni pensie pentru limită de vârstă şi se va recalcula prin adăugarea perioadelor de stagiu de cotizare realizat pe durata pensionării de invaliditate. Și în cazul modificării numărului de urmaşi, pensia se va recalcula.