Conform noii strategii comerciale prezentate joi de Comisia Europeană, UE vrea o reformă a Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), cu scopul de a duce lupta împotriva încălzirii globale, pe primul plan în schimburile comerciale externe, relatează AFP.

“Provocările cu care ne confruntăm necesită o nouă strategie pentru politica comercială a UE. Avem nevoie de un comerţ deschis, bazat pe norme, pentru a contribui la restabilirea creşterii economice şi la crearea de locuri de muncă după pandemia de COVID-19. Politica comercială trebuie, de asemenea, să sprijine pe deplin transformările verzi şi digitale ale economiei noastre şi să conducă eforturile globale de reformare a OMC. În plus, ar trebui să ne ofere instrumentele necesare pentru a ne apăra atunci când ne confruntăm cu practici comerciale neloiale”, a declarat vicepreşedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis.

Noua strategie comercială a UE

Din noua strategie comercială prezentată de Comisie, reiese că se acordă prioritate unei reforme majore a Organizaţiei Mondiale a Comerţului, inclusiv angajamente globale privind comerţul şi clima, noi norme pentru comerţul digital, norme consolidate pentru combaterea denaturărilor concurenţei şi restabilirea sistemului său de soluţionare obligatorie a litigiilor.

Totodată, noua strategie va consolida capacitatea comerţului de a sprijini tranziţia digitală şi cea climatică. În primul rând, contribuind la realizarea obiectivelor Pactului verde european. În al doilea rând, prin eliminarea barierelor comerciale nejustificate din economia digitală pentru a profita de beneficiile tehnologiilor digitale în comerţ. Prin consolidarea alianţelor sale, cum ar fi parteneriatul transatlantic, împreună cu un accent mai puternic pe ţările învecinate şi Africa, UE va fi mai în măsură să modeleze schimbările globale.

De asemenea, UE va adopta o abordare mai strictă şi mai fermă în ceea ce priveşte punerea în aplicare şi asigurarea respectării acordurilor sale comerciale, combaterea comerţului inechitabil şi abordarea preocupărilor legate de sustenabilitate. UE îşi intensifică eforturile pentru a se asigura că acordurile sale aduc beneficii negociate lucrătorilor, fermierilor şi cetăţenilor săi.