Această directivă prevede norme de reglementare şi de supraveghere cuprinzătoare şi eficace pentru administratorii de scheme de investiţii alternative adresate investitorilor profesionişti. Obiectivul standardelor europene armonizate pentru administratorii de fonduri de investiţii alternative (AFIA) este sporirea transparenţei activităţilor AFIA şi a fondurilor pe care le gestionează aceştia, în beneficiul investitorilor şi al autorităţilor publice.

Totuşi, apreciază Comisia Europeană, până în prezent, Lituania, Portugalia, România şi Slovenia nu au transpus pe deplin această directivă în legislaţia naţională, în pofida obligaţiei de a face acest lucru până la 22 iulie 2013.

Solicitările Comisiei au forma unor avize motivate – a doua etapă a acţiunii UE în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor.

Aceste ţări au la dispoziţie două luni pentru a informa Comisia cu privire la măsurile luate pentru a transpune în întregime Directiva 2011/61/UE. În cazul în care nu sunt notificate măsuri adecvate, Comisia poate sesiza Curtea de Justiţie a UE în privinţa acestor cazuri.

Directiva 61/2011 a Uniunii Europene privind managerii de fonduri de investiţii alternative stabileşte o procedură comună pentru managerii de fonduri alternative, prin care aceştia pot obţine o licenţă şi pot dezvolta operaţiuni transfrontaliere ale fondurilor de investiţii.

Necesitatea acestei directive a apărut în 2008, când autorităţile de supraveghere a pieţei au constatat că un impact puternic negativ în declanşarea crizei financiare l-au avut fondurile de investiţii.

SURSA: Agerpres