Pe vremea când aveam un restaurant, şi nu e tare mult de-atunci, am primit din parte unor reprezentanţi ai statului un răspuns care m-a lăsat, asemeni ultimului cutremur, fără replică.
Exasperat de absurditatea reglementărilor din domeniul alimentar, şi nu atât a legislaţiei cât a aplicării ei nediferenţiate, care pretindea aceleaşi nivel al facilităţilor şi pentru un […]