Comisia de Recepţie urmează să verifice lucrările executate şi elementele de siguranţă a circulaţiei, în vederea emiterii Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor şi dării în exploatare a sectorului de drum.

Conform comunicatului CNAIR, înainte de recepţionarea lucrărilor s-a întocmit Raportul de Audit de Siguranţă Rutieră pentru stadiul III de audit, avizat de ARR.

Antreprenorul este Asocierea Chirulli Andrea Impresa Individuale – Aleandri S.P.A. – Smart Building Project (fosta Shelter Construct) – Pasquale ALO.

"Avantajele realizării Variantei de Ocolire a Municipiului Braşov sunt: îmbunătăţirea condiţiilor de trafic pentru călători şi marfă, sporirea gradului de siguranţă a traficului, reducerea timpului de călătorie pentru traficul de tranzit, reducerea numărului de accidente rutiere. Tronsonul I, DN1-DN11, al Variantei de Ocolire a municipiului Braşov cuprinde: 7,292 km; 3 poduri şi 2 pasaje; 10 podeţe, precum şi realizarea a 2 intersecţii şi un nod rutier", precizează CNAIR.

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va rezilia contractul pentru construcţia secţiunii Suplacu de Barcău – Borş de pe Autostrada Braşov – Oradea, din cauza întârzierilor înregistrate în execuţie, informează joi CNAIR.

"CNAIR SA a transmis astăzi (joi – n.r.) Notificarea de reziliere a contractului de proiectare şi execuţie pentru Secţiunea 3C: Suplacu de Barcău – Borş, parte din Autostrada Braşov – Tg. Mureş – Cluj – Oradea. (…) Precizăm că, în conformitate cu prevederile contractuale, Compania îsi păstrează dreptul de a încasa penalităţile de întârziere facturate către Antreprenor, din Garanţia de Bună Execuţie, în valoare de 75 de milioane de lei, precum şi alte despăgubiri băneşti, pentru acoperirea pagubelor ce derivă din neexecutarea obligaţiilor contractuale ale Antreprenorului", subliniază compania de drumuri.

CNAIR a transmis constructorului Notificarea de reziliere a contractului, care îşi produce efectele integral şi imediat, urmând ca antreprenorul să evacueze şantierul în cel mai scurt timp. 

"Reiterăm faptul că de la emiterea Ordinului de Începere (luna iunie 2015) pentru execuţia lucrărilor aferente autostrăzii Suplacu de Barcău – Borş, CNAIR SA a solicitat Antreprenorului să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, urmărind în paralel activitatea desfăşurată pe şantier", se mai arată în document. 

În perioada următoare, Compania va organiza o nouă procedură de atribuire a unui nou contract de achiziţie publică pentru realizarea acestui obiectiv de investiţii. 

Tronsonul Suplacu de Barcău – Borş al Autostrăzii Transilvania are o lungime de 60,25 kilometri, antreprenorul lucrării fiind Asocierea dintre firmele Corsan – Corviam Construccion SA, SC Consinit SRL, SC Road Consulting & Design Solution SRL şi SC Via Design SRL. 

AGERPRES