Noile titluri de călătorie şi tarifele aferente acestora vor fi următoarele: bilet unic 60 de minute (valabil pentru RATB şi Metrorex) – 5 lei, bilet cu 10 călătorii de câte 60 de minute pentru fiecare călătorie (valabil pentru RATB şi Metrorex) – 30 lei, abonament de o zi (valabil pentru RATB şi Metrorex) – 16 lei, precizează sursa citată.
Biletele şi abonamentele acceptă ultima validare cu un minut înainte de expirarea duratei de valabilitate şi, după ultima validare, permit continuarea călătoriei până la capătul liniei, cu vehiculele RATB sau până la ieşirea din staţie, cu trenurile Metrorex, indiferent de durata călătoriei. Abonamentul de o zi este valabil 24 de ore, începând de la ora validării.
Aceste noi titluri de călătorie nu sunt valabile pe liniile expres sau pe liniile cu tarif special din reţeaua RATB.
Noile titluri de călătorie vin în completarea ofertelor actuale ale RATB şi Metrorex, care rămân în continuare valabile, şi reprezintă noi instrumente de plată puse la dispoziţia publicului călător.
Noile bilete vor fi realizate pe cartela Multiplu din Sistemul Automat de Taxare al RATB. Regia Autonomă de Transport Bucureşti va asigura suportul tehnico-financiar pentru emiterea, comercializarea şi gestionarea biletelor şi va coordona toate activităţile aferente prin Sistemul Automat de Taxare.
RATB deţine o reţea de peste 230 de puncte de vânzare, care acoperă tot Bucureştiul, fiind singurul emitent de carduri pentru aceste titluri tarifare integrate.
Cardurile cu valoare preîncărcată vor fi vândute atât în reţeaua RATB, cât şi în reţeaua Metrorex, la 52 de puncte de vânzare din staţiile de metrou