Astfel, proiectul "Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Călăraşi” urmează să fie implementat pe parcursul a 50 de luni şi va avea ca beneficiari un număr de 315.300 locuitori. Asociaţia de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare ,,ECOMANAGEMENT SALUBRIS” este responsabilă de coordonarea implementării acestui proiect, a cărui valoare totală este de 34,3 milioane de euro, fără TVA, din care finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 25,2 milioane de euro.
În cadrul proiectului sunt incluse componente precum colectarea deşeurilor reziduale, colectarea  deşeurilor reciclabile, construirea unui depozit conform şi a 36120 de unităţi de compostare individuală în gospodării, construirea unei staţii de sortare şi a uneia de compostare în comuna Ciocăneşti.
Al doilea proiect este intitulat “Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Olt” şi va fi implementat pe parcursul a 52 de luni, organismul responsabil pentru coordonarea implementării fiind Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO”.
Valoarea totală a proiectului este de 31,8 milioane de euro, fără TVA, finanţarea nerambursabilă depăşind 23 de milioane de euro. De rezultatele proiectului urmează să beneficieze întreaga populaţie a judeţului Olt. Proiectul include componente precum colectarea selectivă a deşeurilor, construirea unui depozit conform, construirea unei staţii de sortare, construirea a 4 staţii de transfer, închiderea a 6 depozite urbane neconforme şi asistenţă tehnică şi supervizare a lucrărilor.
Cel de-al treilea proiect este „Reabilitarea Sitului Poluat Istoric – Amplasament fosta fabrica chimică” (Comuna Crângurile). Consiliul Local Crângurile, pe parcursul a 23 de luni, va trebui să implementeze acest proiect, a cărui valoare este de circa 10 milioane de euro, fără TVA, aproximativ 8 milioane de euro fiind alocate de la bugetul UE. Obiectivele proiectului vizează eliminarea sursei de contaminare de la suprafaţa solului şi imobilizarea   contaminanţilor în adâncime, eliminarea riscului de contact pentru utilizatorii de terenuri învecinaţi şi reducerea fluxului de crom hexavalent din sol către apa subterană.