Anterior, şoferii vinovaţi de astfel de accidente erau penalizaţi cu două puncte malus, echivalentul unei poliţe cu 20% mai scumpe. Potrivit propunerii, orice accident cu daune va fi penalizat cu două puncte malus. Propunerea prevede, însă şi bonusuri pentru şoferii fără accidente. Astfel, un şofer începător, care nu are niciun accident în primul an, va plăti cu cinci la sută mai puţin în anul următor. Şoferi fără accidente, vor avea poliţa redusă 50% după 6 ani.

Asigurătorii RCA solicită autorităților publice competente să cerceteze accidentele

În cazul accidentelor de circulație care fac obiectul unor cercetări penale, asigurătorii RCA solicită autorităților publice competente să cerceteze accidentele de vehicule ori să evalueze starea de sănătate a victimelor unui astfel de eveniment și să le comunice informațiile deținute cu privire la cauzele şi împrejurările producerii riscurilor asigurate şi la prejudiciile ori vătămările provocate în vederea stabilirii răspunderii şi plății despăgubirilor cuvenite terțelor persoane prejudiciate, prevede propunerea.

Asigurații beneficiază de o reducere a primei de asigurare

În cazul neînregistrării unor daune plătite în perioada de referință, asigurații beneficiază de o reducere a primei de asigurare prin avansarea în următoarea clasa din cadrul sistemului bonus-malus. Clasa de bonus-malus se păstrează pe perioada anului calendaristic în care se încheie contractul RCA indiferent de perioada asigurată. Asigurații sunt penalizați prin aplicarea unui malus, respectiv majorarea primei de asigurare, în funcție de caz, astfel:
– cu două clase pentru fiecare eveniment din care au rezultat numai prejudicii
materiale;
– cu patru clase pentru fiecare eveniment soldat cu vătămarea sănătății şi a integrității
corporale ori decesul uneia sau mai multor persoane.

Constatarea prejudiciilor

Constatarea prejudiciilor se efectuează prin una dintre următoarele modalități:
a) la locul indicat de persoana prejudiciată sau de mandatarul acesteia;
b) în centrul de constatare daune al asigurătorului RCA, cu acceptul persoanei prejudiciate sau al mandatarului acesteia;
c) prin mijloace electronice, dacă părțile au convenit astfel.

Specialistul constatare daune eliberează părților semnatare câte un exemplar al procesului-verbal de constatare, la momentul efectuării constatării.