SC Centrul Medical Unirea SRL este un furnizor integrat de servicii medicale pentru persoane fizice şi juridice, oferind o gamă largă de servicii ambulatorii şi spitaliceşti.
Euroclinic Medical Centers SA şi SC Euroclinic Hospital SA prestează servicii medicale ambulatorii şi spitaliceşti.
Consiliul Concurenţei va evalua operaţiunea de concentrare economică din punct de vedere al compatibilităţii acesteia cu un mediu concurenţial normal, în conformitate cu Regulamentul privind concentrarile economice.
Sunt supuse controlului şi trebuie notificate Consiliului Concurenţei pentru analiza compatibilităţii lor cu un mediu concurenţial normal, operatiunile de concentrare economică ce depăşesc pragurile valorice prevăzute de Legea Concurenţei (21/1996). Acestea sunt îndeplinite dacă cifra de afaceri cumulată a agenţilor economici implicaţi în operaţiunea de concentrare economică depăşeşte echivalentul în lei a 10.000.000 euro şi există cel putin doi agenţi economici implicaţi în operaţiune care realizează pe teritoriul României, fiecare în parte, o cifra de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 4.000.000 euro.