De asemenea, Transgaz precizează că va întreprinde cu celeritate toate diligenţele necesare pentru asigurarea documentelor necesare Comisiei Europene în acest procesul de investigare. 

"În considerarea bunelor practici de guvernanţă corporativă, SNTGN Transgaz SA, doreşte să informeze pe toţi 
cei interesaţi asupra faptului că, în continuare, compania va întreprinde cu celeritate toate diligenţele necesare pentru clarificări şi pentru mobilizarea eficace a resurselor şi asigurarea datelor, informaţiilor, şi documentelor de care Comisia Europeană va avea nevoie în procesul de investigaţii suplimentare iniţiat. Demersul Comisiei Europene nu afectează capacitatea SNTGN Transgaz de a-şi îndeplini în continuare misiunea, compania fiind un actor responsabil în efectuarea la timp şi în condiţii de siguranţă a tuturor operaţiunilor din domeniul său de competenţă. SNTGN Transgaz acordă atenţie şi importanţă în egală măsură planurilor de dezvoltare a reţelei naţionale de transport al gazelor naturale pe teritoriul României, cât şi implementării măsurilor adecvate pentru integrarea acesteia cu piaţa europeană a gazelor naturale, inclusiv – fără a se reduce la – dezvoltarea interconectărilor cu state membre ale UE", reiese din datele companiei. 

Reprezentanţii Transgaz precizează că, în măsura în care va fi relevant, vor informa de îndată, prin comunicat oficial, "în mod transparent şi cu respectarea prevederilor legale", în legătură cu acele aspecte care pot să fie de interes deopotrivă pentru publicul larg, ca şi pentru cei care participă la ori sunt în mod direct interesaţi de performanţa companiei. 

Comisia Europeana a deschis joi, 1 iunie, o procedură oficiala de investigare, pentru a evalua dacă operatorul român al sistemului de transport de gaze naturale, Transgaz, a împiedicat exportul de gaze naturale din România către alte state membre ale UE. Comisia va investiga dacă Transgaz a abuzat de poziţia sa dominanta pe piaţă, încălcând astfel normele UE. 

Transgaz mai susţine că iniţierea procedurilor CE împotriva companiei şi a tuturor întreprinderilor controlate direct sau indirect de aceasta, nu înseamnă că a fost concluzionat definitiv de către Comisie că există o încălcare ci doar faptul că, acest caz va fi tratat în mod prioritar de către Comisia Europeană. 

"Încălcarea presupusă şi care urmează a fi obiectul unor investigaţii suplimentare, se referă la restricţionarea fluxului liber al gazelor naturale dinspre România către Statele Membre învecinate, inclusiv prin utilizarea strategică a: tarifelor de transport în punctele de interconectare, investiţiilor insuficiente sau întârzierii proiectelor de infrastructură relevante, argumentelor tehnice nefondate ca pretext pentru a împiedica/justifica întârzierile în exporturi. Presupusele practici ar putea reprezenta o încălcare a Articolului 102 din Tratatul Privind Funcţionarea Uniunii Europene", mai reiese din datele companiei.  

Potrivit comunicatului transmis de CE, investigaţia va viza dacă Transgaz a abuzat de poziţia sa dominantă pe piaţă, încălcând normele UE. 

"Comisia este hotărâtă să se asigure că, în întreaga Uniune Europeană, consumatorii beneficiază de securitatea aprovizionării cu energie la preţuri accesibile. O piaţă unică europeană a energiei integrată şi competitivă este esenţială în acest sens. Prin urmare, trebuie să investigăm dacă Transgaz şi-a folosit în mod abuziv poziţia dominantă prin izolarea pieţei de gaze din România şi prin împiedicarea integrării acesteia în reţeaua europeană de gaze", a declarat Margrethe Vestager, comisar responsabil cu politica în domeniul concurenţei. 

România este al treilea mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană (după Ţările de Jos şi Marea Britanie) şi dispune de rezerve importante de gaze naturale, inclusiv zăcămintele de gaze naturale descoperite recent în Marea Neagră. Transgaz este unicul operator al sistemului de transport de gaze naturale din România. 

Investigaţia antitrust a Comisiei se va concentra asupra indiciilor potrivit cărora Transgaz a elaborat o strategie de restricţionare a exporturilor de gaze naturale din România către alte state membre ale UE. Această strategie ar fi putut fi pusă în aplicare în mai multe moduri, inclusiv utilizând: taxele pentru utilizarea sistemelor de transport legate de interconectare; investiţii insuficiente sau întârzieri în construirea infrastructurii corespunzătoare, precum şi argumente tehnice nefondate ca pretext pentru a împiedica sau justifica întârzierile în ceea ce priveşte exporturile, se arată în comunicat. 

Comportamentul Transgaz, dacă este confirmat, poate reprezenta o încălcare a normelor antitrust ale UE (articolul 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene), constituind o restrângere a concurenţei şi conducând la limitarea alegerii rutei de aprovizionare. Acest lucru ar putea conduce la preţuri mai ridicate şi la reducerea securităţii aprovizionării cu gaze naturale prin scăderea lichidităţii pe pieţele angro de gaz din România. În ultimă instanţă, acest comportament ar putea dăuna consumatorilor din UE şi ar fi în contradicţie cu obiectivele uniunii energetice care vizează o integrare mai profundă şi o mai mare securitate a aprovizionării pe pieţele energetice europene, apreciază CE. 

Deschiderea procedurii oficiale de investigare are loc în urma controalelor efectuate în iunie 2016 în România. 

Comisia Europeană va efectua acum cu prioritate o investigaţie aprofundată. Deschiderea unei proceduri oficiale de investigare nu aduce atingere rezultatului acesteia. (Sursa: Agerpres)