TRANSFOND, în parteneriat cu Asociaţia Română a Băncilor, a lansat la data de 11 aprilie 2016 serviciul de procesare a instrumentelor de debit direct în format SEPA (SEPA Direct Debit – SDD), atât pentru plăți în monedă națională cât și în euro, finalizând astfel Programul de modernizare a Casei de Compensare Automată – SENT și pregătirea completă a infrastructurii centrale de plăți de retail interbancare fără card pentru momentul trecerii la euro.

România a devenit astfel prima țară membră a Uniunii Europene din zona non-euro care a aplicat complet standardele SEPA pentru plăți în moneda națională. Asociația Română a Băncilor administrează Schemele de plată SEPA în România.

SEPA Direct Debit în monedă națională a fost lansat alături de un serviciu adițional, de administrare a mandatelor – Registrul Unic al Mandatelor – o bază de date centralizată care gestionează toate mandatele de debitare directă în lei.

“Avantajul principal pentru consumator, plătitor prin debit direct în format SEPA, este dat de faptul că semnează şi transmite mandatul o singură dată (fie la banca sa, fie la furnizorul de servicii). Mandatul este însoțit de transmiterea automată a informaţiilor cuprinse către celelalte părți implicate. Ne exprimăm încrederea că asigurarea unei modalități facile de plată a facturilor de utilități și a altor servicii pentru care se poate folosi debitul direct interbancar, indiferent de banca unde avem contul, va impulsiona utilizarea acestui instrument de plată şi în România. Totodată, băncile din România beneficiază de acum de o bază mai bună pentru procesarea și reconcilierea automată atât a mesajelor de plată, cât și în special, a mesajelor de rezolvare a excepțiilor”, a declarat Sabin Carantină, Director General TRANSFOND.

“Asociația Română a Băncilor derulează proiecte care au ca obiectiv eficientizarea proceselor de tranzacționare și operare, prin promovarea de soluții pentru îmbunătățirea modelelor de afaceri din industria bancară, bazate pe cele mai noi tehnologii şi care aduc valoare adăugată serviciilor oferite consumatorilor”, a declarat Sergiu Oprescu Președintele Consiliului Director al Asociației Române a Băncilor.

Clienții care optează pentru plata prin debit direct interbancar beneficiază de centralizarea la nivel național a datelor despre furnizorii și despre băncile care oferă aceste servicii de plată prin intermediul Aplicației de Asistență Mandate, disponibilă 24/7/365 pe site-ul TRANSFOND (https://am.transfond.ro).

Prin utilizarea Registrului Unic al Mandatelor, băncile oferă clienților un grad sporit de siguranță al plăților, validând instrucțiunile de debitare directă cu mandatele corespunzătoare, fiind astfel eliminat riscul de rambursare pentru colectări neautorizate și redus numărul disputelor.

Pentru furnizorii care au încasări prin debitare directă interbancară, Registrul Unic al Mandatelor oferă informații și notificări referitoare la starea mandatelor, rapoarte periodice despre mandatele existente/utilizate şi pre-validarea mandatelor pentru evitarea disputelor cu plătitorii.

Beneficiul central al utilizării de către furnizori a serviciului SEPA Direct Debit constă în capacitatea de colectare a plăţilor pentru facturi prin intermediul oricărei bănci din România.

Despre TRANSFOND

TRANSFOND este operatorul tehnic al Sistemului Electronic de Plăți (SEP) din România. Activitatea principală constă în furnizarea de servicii instituțiilor financiare și financiar-bancare, în ceea ce privește plățile și decontările interbancare în monedă locală și euro, fie pe bază brută sau netă, atât național cât și transfrontalier. Obiectivul TRANSFOND este acela de a consolida și diversifica activitatea curentă, cu accent pe componenta IT&C, pe care sectorul financiar bancar să o poată materializa în următorii 10 ani. Principalele preocupări ale companiei în ceea ce privește serviciile adiționale sunt furnizarea de Servicii de Arhivare a Documentelor în Formă Electronică ([email protected]) și servicii de Facturare Electronică ([email protected]). Pentru mai multe informații: www.transfond.ro

Despre Asociația Română a Băncilor

Asociația Română a Băncilor concentrează întreaga industrie bancară din România, înglobând experiența a 37 de instituții financiare, instituții de credit persoane juridice române, cu capital privat şi străin, şi sucursale ale instituțiilor de credit persoane juridice străine, care deservesc milioane de clienți prin intermediul a aproximativ 56.000 specialiști din domeniul bancar. Cele 37 de bănci reprezentate de către ARB la nivel național şi european dețin active care au o pondere de 60% din PIB şi asigură peste 90% din totalul finanțărilor acordate de sistemul financiar românesc.