Aceste persoane (inclusiv absolvenții fără loc de muncă) trebuie să se înregistreze la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în a căror rază teritorială își au domiciliul sau, după caz, reședința.

Pot beneficia persoanele cărora:

-le-au încetat raporturile de muncă/de serviciu din motive neimputabile lor (nu au fost concediați);
-le-a încetat mandatul pentru care au fost numiți sau aleși, dacă anterior nu au fost încadrați în muncă sau dacă reluarea activității nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activității angajatorului (persoanele care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului);
-le-a încetat mandatul pentru care au fost aleși (persoanele care își desfășoară activitatea în funcții alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial);
-le-a încetat raportul de muncă în calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;
-au încheiat contract de asigurare pentru șomaj și nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință, în vigoare;
-au încetat activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate și care, ulterior, au redobândit capacitatea de muncă și nu au reușit să se încadreze în muncă;
-le-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu din motive neimputabile lor, în perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;
reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească definitiva, nu mai este posibilă la unitățile la care au fost încadrate în muncă anterior, din cauza încetării definitive a activității, sau la unitățile care au preluat patrimoniul acestora;
-le-a încetat contractul de mandat sau contractul de management (în cadrul societăților);
-le-a încetat activitatea desfășurată în baza raportului juridic, în considerarea căruia au realizat venituri de natura celor salariale din alte state ale Uniunii Europene, din motive neimputabile.

 

Toți acești români au nevoie de un stagiu minim de cotizare pentru a beneficia de indemnizația de șomaj: minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii, potrivit Legii nr. 76/2002.

De asemenea, și absolvenții în vârstă de cel puțin 16 ani, care nu s-au putut angaja într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, pot avea șomaj, deși n-au cotizat la stat.

Câți bani poți încasa?

-75% din valoarea ISR (adică 375 de lei), pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin un an;
-75% din valoarea ISR, la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea (asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare) unei cote procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare:
-3%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum trei ani;
-5%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum cinci ani;
-7%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum zece ani;
-10%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum 20 de ani.

Pentru absolvenții fără loc de muncă, ajutorul de șomaj este de 250 de lei și se acordă timp de șase luni, scrie avocatnet.ro.

Indemnizația de șomaj se acordă diferențiat, după cum urmează:

-timp de șase luni, pentru persoanele care au un stagiu de cotizare de minimum un an;
-timp de nouă luni, pentru persoanele care au un stagiu de cotizare de minimum cinci ani;
-timp de 12 luni, pentru persoanele care au un stagiu de cotizare mai mare de zece ani.