Cei bolnavi de tuberculoază vor fi plătiţi pe toată perioada concediului medical şi li se va acorda normă de hrană.

Proiectul a fost votat cu 262 de voturi „pentru” şi un vot împotrivă. 

Cei diagnosticați cu tuberculoză au dreptul la îngrijiri medicale de calitate.

Tratamentul se acordă în mod gratuit pentru toţi beneficiarii, în funcţie de forma de boală, iar medicamentele necesare tratamentului sunt eliberate prin farmacii cu circuit închis.

Mai mult, în perioada tratamentului medical, pacientul cu tuberculoză are dreptul la servicii pentru aderenţa la tratament şi de suport psihosocial.

Pacientului i se acordă o indemnizaţie lunară de hrană, pe toată perioada de tratament în ambulatoriu. Cuantumul indemnizaţiei lunare de hrană pentru bolnavii de tuberculoză se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Indemnizaţia lunară de hrană este asigurată din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.