Și dacă vrei să afli mai mult despre acest subiect, intra aici

Decizia de a opta pentru pensia anticipată depinde de situația financiară individuală, de obiectivele personale și de starea de sănătate, iar luarea unei astfel de decizii vine cu o mulțime de întrebări. 

Și poate prima întrebare este legată de vârsta la care te poți pensiona anticipat.

Conform legii, pensia anticipată se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât perioada completă de cotizare prevăzută de lege. 

E bine să știi că mai există și pensia anticipată parțială care se poate acorda cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare persoanelor care au îndeplinit stagiul complet de cotizare, precum și celor care au depășit perioada completă de cotizare cu până la opt ani.

Dar cum se calculează pensia anticipată?

În general, procesul de calcul include mai mulți factori cum ar fi vârsta la care te pensionezi anticipat și stagiul de cotizare.

Trebuie să ții cont de faptul că vârsta la care alegi să te pensionezi anticipat poate influența cuantumul pensiei tale. Cu cât te pensionezi mai devreme, cu atât suma pensiei tale este mai mica.

Pentru pensia anticipată parțială, valoarea se stabilește din valoarea pensiei pentru limită de vârstă care s-ar fi cuvenit prin scăderea acesteia cu 0,75% pentru fiecare lună de anticipare, până când îndeplinești condițiile pentru pensionare la limita de vârstă. 

Pensia se calculează pe baza venitului tău mediu pe o anumită perioadă de timp, de obicei, ultimii ani de activitate. Pensia anticipată nu poate fi cumulată cu venituri de natură profesională obținute din contracte individuale de muncă, în baza unui raport de serviciu (funcționar public) sau de persoane care desfășoară activități în funcţii elective, cu excepția consilierilor locali sau județeni.

Penalizarea pensiei anticipate se referă la reducerea sumei pe care o primești la pensionarea anticipată, înainte de vârsta standard de pensionare stabilită de sistemul de pensii. Această penalizare este aplicată pentru a compensa faptul că tu vei primi plăți de pensie pentru un număr mai mare de ani. 

Ce se întâmplă, însă, atunci când, beneficiind de o pensie anticipată, ajungi la vârsta la care te califici pentru pensia la limita legală de vârstă?

E foarte simplu, trecerea de la pensia anticipată la cea pentru limită de vârstă se va face automat.

Să presupunem că te-ai decis să aplici pentru pensia anticipată. Ce acte trebuie depuse și unde? 

Începând cu data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, trebuie să depui o cerere de pensionare împreună cu actele doveditoare la casa teritorială de pensii din raza ta de domiciliu, iar pensia se acordă de la data încetării calităţii de asigurat. Poți depune chiar tu sau poți mandata pe altcineva prin procură specială. 

Ai nevoie de:

 • cererea tip
 • carnetul de muncă (documentul original)
 • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (documentul original)
 • alte acte prevăzute de lege cu privire la vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată
 • actele de stare civilă ale solicitantului: BI sau CI, certificat de naştere şi de căsătorie (acte originale)
 • livretul militar (original)
 • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că au fost urmate la zi
 • adeverinţa cu privire la sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
 • adeverinţa cu privire la condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original)
 • procura specială, pentru mandatar – dacă e cazul (original)
 • dovada încetării calităţii de asigurat, pentru persoanele care, la data solicitării pensiei anticipate sau anticipate parţiale, nu mai au calitatea de asigurat (original)
 • adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original)

Sperăm că informațiile prezentate în acest material să te ajute să iei cea mai bună decizie. Începe de acum să-ți planifici viitorul ca să te bucuri din plin de pensia anticipată!