Conform estimărilor Teraplast, vânzările de profile PVC pentru tâmplărie vor creşte în 2012 cu aproximativ 40%, în special prin dezvoltarea bazei de clienţi, atât în ţară cât şi pe pieţele învecinate şi prin diversificarea portofoliului de sisteme.

Teraplast are planificate investiţii de aproximativ un milion de euro (din totalul bugetat de 2,2 milioane euro) pentru lansarea în producţie a unui nou sistem de profile pentru tâmplărie, cu 7 camere izolatoare (86 mm).

Ţevile PVC sunt principala linie de business a Teraplast, asigurând o treime din cifra de afaceri a companiei.

Compania preconizează pentru anul în curs o valoare a EBITDA (câştigul înainte de dobânzi, rate, depreciere şi amortizare) de 25,17 milioane lei, faţă de 2,62 milioane lei în 2011, pe fondul menţinerii cheltuielilor totale la un nivel relativ similar celor din 2011 (238,38 milioane lei în 2012, faţă de 235,32 milioane lei în 2011), dar şi ca urmare a evoluţiei vânzărilor.

‘Ne aşteptăm la un reviriment moderat al pieţei locale de construcţii, însă vom contracara această situaţie prin extinderea prezenţei noastre pe pieţele externe, reducând astfel dependenţa companiei faţă de dificultăţile economice de pe piaţa internă. Mai mult decât atât, restructurările operaţionale implementate în cursul anului 2011, dar şi programul de investiţii pentru dezvoltarea liniilor de business de bază au creat premisele revenirii la valori pozitive de profitabilitate’, a arătat Ştefan Bucătaru, director general Teraplast.

Începând din 2 iulie 2008 compania Teraplast este listată la Bursa de Valori Bucureşti sub simbolul TRP, iar din aprilie 2009 compania a fost inclusă în componenţa indicelui BET-XT. Principalii acţionari ai companiei, la data de referinţă 31 decembrie 2011, sunt Dorel Goia (34,25%), SIF Banat-Crişana (11%), Emanoil Viciu (8,47%) şi alţi acţionari (46,28%).