Așa cum menționam mai sus execuția bugetului general consolidat s-a încheiat cu un deficit de 18,3 miliarde de lei, în situația în care veniturile bugetului consolidat au fost de 223,7 miliarde de lei, iar cheltuielile s-au ridicat la 242 miliarde de lei, cu doar 0,6% mai mici în termeni nominali față de anul precedent, se arată în comunicatul privind execuția bugetară remis de Ministerul Finanțelor Publice.

Anul 2015 a fost încheiat cu un deficit de doar 9,6 miliarde de lei, adică 1,35% din PIB, după ce în primele 10 luni Guvernul Ponta a raportat în fiecare lună excedent bugetar.

Cheltuielile s-au redus cu 2,3 puncte procentuale ca pondere în PIB, reprezentând 94,5% din prevederile bugetare anuale.

Reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice susțin, în comunicat, că veniturile încasate din economia internă, adică fără fondurile de la Uniunea Europeană pre și post –aderare, au fost mai mari cu 0,2% față de anul precedent. Veniturile încasate din economia internă (fără fonduri de la Uniunea Europeană pre și post-aderare) au fost în sumă de 216,9 miliarde lei (28,6% din PIB), cu 0,2% mai mari față de anul precedent, prezentând un grad de realizare a prevederilor anuale de 97,8%”, se menționează în comunicat.

MFP menționează că gradul de realizare la veniturile fiscale a fost de doar 97,7%, fiind influențat negativ de încasările din impozite şi taxe pe bunuri şi servicii (96%) și pozitiv de încasările din impozitul pe profit (100,5%); impozitul pe venit și salarii (100,3%); impozite și taxe pe proprietate (100,2%); alte impozite și taxe fiscale (173,6%).

Cu alte cuvinte, s-au înregistrat creșteri față de anul precedent la încasările din: impozitul pe profit (+11,7%), contribuții de asigurări sociale (+6,3%), impozit pe salarii și venit (+4,2%), precum și accize (+3,6%). De asemenea, în cazul contribuțiilor de asigurări sociale se constată o depășire a prevederilor anuale cu 0,8%.

“În ceea ce privește încasările din TVA, acestea au înregistrat o scădere cu 9,6% față de anul 2015, pe fondul reducerii cotei standard de TVA de la 24% la 20% începând cu 1 ianuarie 2016. Cota redusă de 9% la alimente s-a aplicat pentru tot anul 2016 faţă de 2015, când s-a aplicat doar de la 1 iunie. Gradul de realizare al TVA față de programul stabilit pentru 2016 a fost influențat negativ de nerealizarea programului de încasări privind obligațiile restante la bugetul general consolidat, dar și de rambursările din luna decembrie, care au fost peste media anuală”, se arată în sursa citată.

Nici la încasările din accize, tehnocrații nu au reușit să realizeze cât și-au propus la începutul anului trecut. Chiar dacă încasările au înregistrat o creștere de 3,6% comparativ cu anul 2015, programul de încasări a fost realizat în proporție de doar 97,8%. “Nerealizarea a fost influențată de evoluția accizelor la produsele energetice în luna decembrie, în contextul optimizării fiscale a operatorilor economici din perspectiva reducerii accizei la produsele energetice de la 1 ianuarie 2017”, explică reprezentanții MFP.

Pe ce s-au cheltuit banii

Guvernul Cioloș a alocat mai multe resurse pentru cheltuielile de personal, acestea fiind mai mari cu 9,5% față de anul trecut. Majorarea cheltuielilor de personal a fost influențată de majorările salariale acordate în a doua parte a anului 2015 și de majorarea salariului minim brut pe țară, de la 1 mai 2016.

“Majorările salariale acordate în a doua parte a anului 2015 au fost de 12% pentru personalul din instituțiile publice locale, de 25% pentru personalul din sistemul public sanitar și pentru personalul din sistemul public de asistență socială, de 5% din septembrie 2015 și de 15% din decembrie 2015 pentru personalul din învățământ, de 10% pentru personalul din sistemul bugetar exclusiv sănătate, învățământ și asistență socială”, se menționează în comunicatul MFP.

Salariul minim brut pe țară a fost majorat cu 75 de lei de la 1 iulie 2015, de la 975 de lei la 1.050 de lei, iar de la 1 mai 2016 nivelul a crescut de la 1.050 de lei la 1.250 de lei.

Tehnocrații au cheltuit mai mulți bani pe bunuri și servicii. Aceste cheltuieli s-au majorat cu 1,2% față de anul precedent.

În comunicat se precizează că față de prevederile bugetare cheltuielile cu bunuri și servicii au înregistrat un grad de execuție de 95,1%, majorări semnificative înregistrându-se în cazul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, respectiv de 9,8%.

Majorarea punctului de pensie cu 5% de la 1 ianuarie 2016 și dublarea alocației pentru copii începând cu 1 iunie 2015 au avut un impact semnificativ în creșterea cheltuielor cu asistența socială. Acestea au crescut față de anul precedent cu 7,7%. 

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne şi externe, au fost de 29,5 miliarde de lei, respectiv 3,9% din PIB, prezentând un grad de realizare a execuțiilor bugetare anuale de 76,5%”, se mai arată în sursa citată.