Impactul taxei asupra cotei de profit a FP la aceste companii din portofoliu, proporţional cu participaţia deţinută, este estimat la 157 milioane lei.

'Sper ca, după prima plata a acestei taxe, pe 25 mai, statul să revizuiască această taxă', a spus Konieczny.

Iniţial, autorităţile estimau că vor colecta din această taxă 488 milioane lei în 2014. Taxa pe construcţiile speciale este de 1,5% din valoarea activului.

Sunt considerate construcţii speciale sonde de ţiţei, gaze, sare, platforme de foraj marin, centrale hidroelectrice, termoelectrice, nuclearoelectrice, staţii de transformare şi de conexiuni, precum şi clădirile şi construcţiile speciale anexe ale acestora, posturi de transformare, reţele aeriene de transport şi distribuţie a energiei electrice şi stâlpii aferenţi acestora, cabluri subterane de transport, instalaţii electrice.

Tot în această categorie intră şi canalizări şi reţele de telecomunicaţii subterane şi aeriene, căi de rulare, de incintă sau exterioare, galerii subterane, planuri înclinate subterane şi rampe de puţ, puţuri de mînă, coşuri de fum, turnuri de răcire, baraje şi construcţii accesorii, diguri, construcţii-anexe, de îmbunătăţiri funciare, porturi, canale navigabile cu ecluzele şi staţiile de pompare aferente canalelor, poduri, viaducte, apeducte şi tuneluri, reţele şi conducte pentru transportul sau distribuţia apei, produselor petroliere, gazelor şi lichidelor industriale, reţele şi conducte de termoficare şi reţele de canalizare, terasamente, platforme betonate, împrejmuiri, instalaţii tehnologice, rezervoare şi bazine pentru depozitare.

Taxa va fi plătită în două tranşe, pe 25 mai şi pe 25 septembrie. Potrivit FP, Petrom ar urmă să plătească între 265 şi 330 milioane lei, respectiv 7-8% din profitul net pe 2012, Nuclearelectrica – 100 milioane lei, respectiv 294% din profitul net pe 2014, Hidroelectrica – 168 milioane lei, iar Romgaz – 90 milioane lei (7% din profitul net pe 2012).