Actul normativ cu pricina se numește  ”Hotărâre privind recunoașterea organizațiilor de producători din sectorul laptelui și al produselor lactate, precum și stabilirea relațiilor contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate”. La Capitolul III, Art.12.(1), se prevede negru pe alb: ”Începând cu data de 1 aprilie 2015, orice livrare de lapte crud pe teritoriul României a unui producător către un prim- cumpărător de lapte crud trebuie să facă obiectul unui contract între părți sau primii cumpărători trebuie să facă o ofertă scrisă de contract de livrare a laptelui crud de către producători”.

Birocrație ”la coada vacii”

 Potrivit proiectului de HG, țăranii care vor dori să-și mai poată vinde laptele vor fi obligați să întocmească o serie de acte destul de complicate și să respecte numeroase formalități birocratice. Astfel, contractul și oferta scrisă de contract de livrare trebuie  întocmite în scris și trebuie să cuprindă prețul de livrare, ”care poate fi fix și indicat în contract și/sau poate fi calculat prin combinarea mai multor factori stabiliți în contract, care ar putea include indicatori de piață care reflectă schimbările condițiilor de piață, volumul livrat și calitatea sau compoziția laptelui crud livrat”.

De asemenea, ”contractul trebuie să menționeze volumul, calitatea și compoziția laptelui crud livrat, termenele și condițiile de livrare, durata contractului, care trebuie să fie de minimum 12 luni, modalități de plată și condiții, controlul și recepția laptelui crud, modalitățile de colectare sau de livrare a laptelui crud, precum și normele aplicabile în caz de forță majoră”.

Dacă vinzi la cooperativă, nu-I nevoie de contract

Nu va fi necesar să se încheie un contract sau o ofertă de contract ”dacă laptele crud este livrat de un producător unei cooperative al cărei membru este producătorul”. De asemenea, nu va fi necesar să se încheie un contract sau o ofertă de contract ”pentru livrări de maximum 10 tone lapte crud către un prim cumpărător, fiind suficient borderoul de achiziție/factura fiscală”.
 
Amenzi de până la 1.500 de lei

Potrivit proiectului de act normativ, următoarele fapte constituie contravenţii: 
a) efectuarea livrării de lapte crud către prim- cumpărătorul de lapte, fără contractul prevăzut; 
b) cumpărarea laptelui de către prim- cumpărătorul de lapte de la un producător fără, contractul prevăzut în prezenta hotărâre; 
c) refuzul prim cumpărătorilor de a primi în control reprezentanţii organismelor de control sau nepunerea la dispoziţie acestora a documentelor necesare efectuării controlului;
d) refuzul producătorilor de a primi în control reprezentanţii organismelor de control sau nepunerea la dispoziţie acestora a documentelor necesare efectuării controlului;
e) neutilizarea unui sistem de evidenţă de către cumpărători, care să cuprindă balanţa intrărilor şi ieşirilor pentru cantităţile de lapte şi grăsime, conform legislaţiei în vigoare; 
f) transmiterea de către organizația de producători recunoscută la autoritatea competentă a unor informaţii eronate privind cantităţile de lapte livrate de producători; 
g) netransmiterea în termen de către primii cumpărători de lapte a cantității de lapte crud care le-a fost livrată în cursul fiecărei luni.

Sancțiunile pentru cei care vor continua să vândă laptele fără contract, dar și pentru cei care vor cumpăra fără să aibă un contract încheiat, vor fi  destul de usturătoare, constând în amenzi cuprinse între 500 și 1.500 de lei. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se vor face face de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Așa prevăd regulamentele europene 

Potrivit oficialilor de la MADR, proiectul de act normativ a fost întocmit ”având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr.261/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr.1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește relațiile contractuale din sectorul laptelui și produselor lactate, precum și ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 511/2012 al Comisiei din 15 iunie 2012 privind notificările referitoare la organizațiile de producători și organizațiile interprofesionale, precum și la negocierile și relațiile contractuale, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 pentru sectorul laptelui și al produselor lactate”.