Potrivit specialiştilor în domeniul financiar-contabil, capitalul propriu negativ denotă un grad de îndatorare foarte mare al firmei, imposibilitatea acesteia de a-şi achita datoriile din fonduri proprii, astfel punându-se problema şi a continuităţii activităţii. Orice persoană interesată, cum ar fi furnizori, bănci, se poate adresa instanţei pentru a cere dizolvarea societăţii în acest caz. 

Agenţiile cu capital propriu negativ reprezintă 20,12% din totalul agenţiilor analizate de compania de asigurări. La data de 19 mai 2017, conform informaţiilor disponibile pe site-ul Ministerului Turismului, numărul total de agenţii de turism cu licenţă valabilă (centralizate la nivel de CUI unic , fără a fi luate în calcul şi punctele de lucru/ anexele la licenţă) era de 2.095, numărul de agenţii cu licenţa radiată la cerere era de 51, iar numărul de agenţii cu licenţa retrasă se situa la 20. 

Conform analizei Gothaer, citată de Agerpres, pe cele 1.774 de agenţii de turism cu date financiare disponibile pentru anul 2015, un număr de 262 de agenţii (14,77%) aveau rezultat din exploatare negativ, 255 de agenţii (14.37%) înregistrau rezultat net negativ, 518 agenţii (29,2%) aveau rezultat reportat negativ, 448 de agenţii (25,28 %) aveau un grad de îndatorare mai mare de 0,9, iar 1.019 agenţii (57,86%) aveau indicatorul de lichiditate curentă mai mare de 1,3. 

Un număr de 82 de agenţii (4,62%) aveau o cifră de afaceri mai mare de 10 milioane lei. Agenţiile cu cifră de afaceri mai mare de 10 milioane lei reprezintă 85% din totalul cifrei de afaceri în sector. 

La sfârşitul lunii august, Guvernul a adoptat o ordonanţă care cuprinde o serie de măsuri menite să contribuie la protecţia turiştilor şi la întărirea disciplinei în materie de comercializare a pachetelor de servicii turistice. Astfel, ‘agenţiile de turism care îşi desfăşoară activităţile pe teritoriul naţional, care comercializează către consumatori persoane fizice pachete de servicii turistice sau componente ale acestora, au obligaţia să asigure furnizarea serviciilor turistice sau rambursarea tuturor plăţilor efectuate de către sau pe seama turiştilor, în măsura în care respectivele servicii contractate nu sunt furnizate ca urmare a faptului că agenţia de turism se află în dificultate financiară, definită potrivit legii”. 

 

În cazul în care în contractul privind comercializarea pachetului de servicii turistice este inclus transportul de pasageri, agenţia de turism asigură şi garanţii pentru repatrierea turiştilor. Sistemele de garantare a răspunderii agenţiilor de turism pentru furnizarea serviciilor turistice către consumator sunt reprezentate de scrisori de garanţie bancară, poliţe de asigurare sau alte instrumente de garantare legal constituite, care pot funcţiona distinct sau asociat. Garanţia este efectivă şi acoperă costurile, inclusiv costurile estimate ale repatrierii. Suma asigurată şi modalitatea de organizare şi funcţionare a sistemelor de garantare se stabilesc prin ordin comun emis de Ministerul Turismului şi Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

Până în prezent, legislaţia obliga agenţiile de turism touroperatoare să încheie asigurări în caz de insolvenţă pentru o sumă asigurată de cel mult 50.000 de dolari, respectiv pentru 10.000 de dolari pentru agenţiile de turism de tip detailiste. 

La începutul lunii august, agenţia de turism online Paravion a anunţat că va intra în procedura de insolvenţă, ca urmare a scăderii dramatice a afacerilor din Turcia. Alte agenţii cunoscute care nu au mai putut onora vacanţele cumpărate de turişti au fost Genius Travel, Mareea şi Funtrip World. 

Cel mai recent caz este cel al agenţiei Omnia Turism. Paguba produsă de Omnia Turism este cea mai mare de după Revoluţie, în condiţiile în care agenţia a vândut pachete de aproximativ 7,5 milioane de euro pentru anul 2018 unui număr de 8.500 de clienţi, iar pentru perioada 17 octombrie – 31 decembrie 2017 au mai fost încasaţi 433.000 de euro de la 202 turişti, a declarat miercuri ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre. 

Acesta a precizat că Omnia Turism, companie prezentă pe piaţă din anul 1991, mai avea în conturi numai 30.000 de euro, iar ANAF va intra în control în această zonă pentru că în prezent nu poate preciza la cât se ridică paguba produsă bugetul statului. În prezent, sunt 244 de turişti plecaţi prin Omnia Turism, o parte dintre ei luând decizia să îşi plătească singuri cazarea. 

Gothaer Asigurări Reasigurări a lansat recent InsoTravel, prima asigurare facultativă din România care acoperă integral riscul de a pierde avansul sau sumele plătite de turişti pentru vacanţă, în cazul insolvenţei agenţiei de turism şi neprestării serviciilor turistice contractate. Aceasta este o acoperire suplimentară ataşată Asigurării de Călătorie în Străinătate, de la Gothaer, şi este concepută în aşa fel încât permite protejarea integrală a sumelor achitate de către turişti în cazul insolvenţei agenţiei de turism, corelată cu limitele de despăgubire selectate în funcţie de valoarea pachetului turistic.