Scăderea numărului populaţiei a continuat şi în anul 2008, înscriindu-se în tendinţa ultimilor ani, se arată într-un comunicat publicat de INS. În anul 2008 mortalitatea şi natalitatea sunt în creştere iar mortalitatea infantilă este în scădere comparativ cu anul 2007.

În anul 2008 s-au născut 222.700 copii, cu 8.000 mai mulţi faţă de anul precedent; rata natalităţii a fost de 10,4 născuţi-vii la 1.000 locuitori (10,0‰ în anul 2007).

În anul 2008 s-au înregistrat 253.200 mii decese, cu 1.200  mai multe faţă de anul precedent, rata mortalităţii generale crescând la 11,8 decese la 1.000 locuitori (11,7‰ în anul 2007).

Rata mortalităţii infantile (decedaţi sub un an la 1000 nascuţi-vii) a înregistrat o scădere: 10,9‰ în anul 2008 faţă de 12,0‰ în anul 2007, ca urmare a reducerii numărului de decedaţi sub 1 an de la 2574 la 2438.

Sporul natural în anul 2008 a fost de -30.400 persoane faţă de -37.200 persoane în anul 2007; rata sporului natural s-a ameliorat comparativ cu anul 2007 (-1,4 persoane la 1.000 locuitori faţă de -1,7‰ în anul 2007).

În anul 2008 au fost înregistraţi 1.000  născuţii-morţi, rata mortinatalităţii scăzând la 4,5 născuţi-morţi la 1.000 născuţi-vii+morţi (4,7‰ în anul 2007).

Tendinţa de scădere a populaţiei s-a păstrat datorită valorilor negative ale sporului natural, astfel încât la 31 decembrie 2008 populaţia României a fost estimată la 21,5 milioane persoane. La data de 1 ianuarie 2008 populaţia României a fost de 21,53 milioane persoane.

În anul 2008 numărul căsătoriilor a fost de 149.200, cu 40.100 mai mic decât în anul precedent, rata nupţialităţii a fost de 6,9 căsătorii la 1.000 locuitori, comparativ cu 8,8‰ în anul 2007. Numărul mare de căsătorii din anul 2007 a fost înregistrat ca urmare a adoptării Legii nr. 396 / 30.10.2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei.

În anul 2008 s-au pronunţat 33.500 divorţuri, în scădere cu 2.800 cazuri faţă de anul 2007, rata divorţialităţii ajungând în anul de referinţă la 1,56 divorţuri la 1.000 locuitori faţă de 1,69‰ în anul precedent.