În primele șase luni din 2015 au beneficiat de indemnizația pentru creșterea copilului 138.701 persoane, un număr mai mic cu 1.950 persoane (1,4%) decât în semestrul I 2014. Scăderea s-a datorat în principal reducerii natalității și creșterii numărului de beneficiari de stimulent, cu 3.364 persoane.

În semestrul I 2015, numărul mediu lunar de beneficiari pentru care drepturile au fost stabilite ulterior datei de 1 ianuarie 2011, a fost de 138.685 persoane și a avut următoarea distribuție: 9.613 persoane care au optat pentru concediu și indemnizație pentru creșterea copilului în vârstă de până la un an (opțiunea I), care au reprezentat 6,9% din total; 125.348 persoane care au optat pentru concediu și indemnizație pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani (opțiunea II), care au reprezentat 90,4% din total; 3.724 persoane care au în îngrijire copii cu handicap (2,7% din total).

Din total, 1.718 persoane au primit un supliment corespunzător copiilor proveniți din sarcini gemelare, de tripleți sau multipleți.

De asemenea, conform raportărilor agențiilor județene de plăți și inspecție socială, în medie, 2.064 persoane au primit indemnizația acordată celuilalt părinte (din perioada totală a concediului pentru creșterea copilului, poate să fie alocată cel puțin o lună, pe bază netransferabilă, celuilalt părinte, dacă acesta îndeplinește condițiile de acordare).

Din totalul beneficiarilor de indemnizație pentru creșterea copilului, aproape jumătate (48,4%, respectiv 67.057 persoane) au primit cuantumul minim, de 600 lei lunar.

Cei mai mulți beneficiari de indemnizație s-au aflat în Municipiul București (16.708). Peste 4.000 beneficiari locuiau în județele Argeș, Constanța, Suceava, Brașov, Iași, Bihor, Prahova, Cluj și Timiș.

Suma cheltuită în semestrul I 2015 pentru acordarea acestui beneficiu a fost de 791,148 milioane lei și a fost mai mare cu 13,321 milioane lei (1,7%) față de cea din primele șase luni din 2014, deși numărul de beneficiari s-a redus cu 1.950 persoane (1,4%). Suma medie lunară plătită corespunzătoare unei persoane beneficiare de indemnizație a crescut de la 922 lei în semestrul I 2014 la 951 lei în semestrul I 2015.

Județele Constanța, Arad, Brașov, Sibiu, Iași, Timiș, Ilfov, Cluj și Municipiul București (acesta din urmă cu 1.329 lei) au consemnat valori mai mari de 950 lei/lună/beneficiar.

Pentru beneficiarii de indemnizație pentru creșterea copilului se plătesc contribuții de asigurări sociale de sănătate. Suma cheltuită în acest scop în semestrul I 2015 a fost de 44,018 milioane lei, mai mare cu 640.393 lei (1,5%) față de aceeași perioadă din anul anterior.

În perioada ianuarie-iunie 2015, în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010, 36.305 persoane îndreptățite să beneficieze de indemnizație pentru creșterea copilului, care au realizat venituri de natură profesională, au beneficiat de un stimulent de inserție în cuantum lunar de 500 lei.

Cei mai mulți beneficiari de stimulent s-au aflat în Municipiul București (6.882). Peste 1.000 beneficiari locuiau în județele Ilfov, Brașov, Cluj, Timiș, Prahova, Constanța, Argeș și Iași.

Numărul mediu de beneficiari de stimulent a crescut cu 3.364 persoane (10,2%), iar suma totală plătită a crescut cu 11,455 milioane lei (11,4%), la 112,298 milioane lei.

Ponderea beneficiarilor de stimulent în totalul beneficiarilor care au putut opta între indemnizația pentru creșterea copilului sau stimulent a crescut de la 19% în semestrul I 2014 la 20,7% în semestrul I 2015.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor prevede, de asemenea, acordarea unor forme de sprijin sau indemnizații lunare pentru persoanele cu handicap care au în îngrijire copii cu vârsta mai mică de 7 ani sau pentru creșterea și îngrijirea copiilor cu handicap.

În primul semestru din 2015 acestea s-au acordat pentru un număr mediu lunar de 8.536 beneficiari, suma plătită fiind de 18,218 milioane lei. Comparativ cu semestrul I 2014 a avut loc o creștere de 126 beneficiari (1,5%), respectiv o scădere de 382.957 lei (2,1%).

Actul normativ care a instituit aceste beneficii de asistență socială este Ordonanța de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului. În anul 2010 a fost adoptată Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, conform căreia persoanele cu copii născuți după 1 ianuarie 2011 care, în ultimul an anterior datei nașterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului fiscal beneficiază, opțional, de anumite drepturi.

O opțiune este concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la un an și o indemnizație lunară, în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni. Aceasta nu poate fi mai mică de 600 lei și nici mai mare de 3.400 lei.

Persoanele îndreptățite la acest beneficiu care obțin venituri din salarii, din activități independente sau venituri din activități agricole supuse impozitului pe venit, înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, au dreptul la un stimulent de inserție în cuantum lunar de 500 lei pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani. În cazul persoanelor care beneficiază de indemnizația lunară și solicită dreptul la stimulent de inserție, plata acestei indemnizații este suspendată.

O altă opțiune, este concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, precum și o indemnizație lunară, în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni. Aceasta nu poate fi mai mică de 600 lei și nici mai
mare de 1.200 lei.

Pentru copilul cu handicap indemnizația se acordă până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni. Indemnizația nu poate fi mai mică de 600 lei și nici mai mare de 3.400 lei. De asemenea beneficiarii acesteia au dreptul la stimulent de inserție. AGERPRES