Intrarea în sălile de examen se face la ora 8.30, iar examenul va începe la ora 9.00. Edu.ro va anunța subiectele, pentru ca ulterior, la ora 15.00, să publice baremul de rezolvare a subiectelor. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Absolut toate sălile de examen au în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio.

Au apărut subiectele de la proba de matematică, modulul tehnologic, conform ProTV.

Subiecte Bacalaureat 2020! Ce au avut de rezolvat elevii la istorie, conform Edu.ro

Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen şi pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 30 iunie, până în ora 12,00.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării va publica rezultatele elevilor obţinute în urma susţinerii examenelor naţionale cu anonimizarea numelui şi a prenumelui.

Contestaţiile pot fi depuse atât în format fizic, cât şi electronic, în zilele de 30 iunie, în intervalul orar 16,00 – 19,00, şi pe data de 1 iulie, în intervalul orar 8,00 – 12,00. În acest caz, candidaţii completează, semnează şi depun/transmit electronic şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Pentru candidaţii minori, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi anunţate duminică, 5 iulie.

Subiecte Bacalaureat 2020! Ce au avut de rezolvat elevii la istorie, conform Edu.ro

Ministerul Educaţiei şi Cercetării pune la dispoziţia celor interesaţi linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncţionalităţi pe durata probelor scrise. Numărul va fi disponibil în perioada 22 – 25 iunie, între orele 8,00 – 16,00.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

recunoaşterea/echivalarea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;

susţinerea tuturor probelor scrise şi obţinerea notei 5 (cel puţin) la fiecare dintre acestea;

obţinerea mediei 6 (cel puţin) la probele scrise.

Elevii aflaţi în izolare/confirmaţi pozitiv cu noul coronavirus vor susţine examenul de Bacalaureat în etapa specială, începând cu data de 6 iulie.

Subiecte Bacalaureat 2020! Ce au avut de rezolvat elevii la istorie, conform Edu.ro