Industria de software depășeste astfel previziunile de creștere anunțate în ediția anterioară a Studiului  ANIS, estimate la aproximativ 14%. Tendința de creștere este în continuare susținută, prognoza pentru 2016 fiind de peste 17%, ceea ce va ridica cifra de afaceri a industriei la 3,6 miliarde de euro.

Prognoza de creștere medie anuală pentru următorii 5 ani este de 15%, de asemenea în creștere față de estimarea de 11% comunicată în 2015.   

Exportul de software și servicii IT a ajuns în 2015 la 2,09 miliarde de euro, cu peste 31% mai mult faţă de 2014, reprezentând 67% din cifra de afaceri a sectorului. Estimările arată că în 2016 valoarea exporturilor va ajunge la 2,5 miliarde de euro, ceea ce reprezintă mai mult decât dublul valorii înregistrate în urmă cu 4 ani.

În ceea ce priveşte piaţa internă, care reprezintă aproximativ 33% din veniturile totale ale sectorului, aceasta a înregistrat o creştere timidă faţă de anul precedent de aproximativ 4%, atingând 991 milioane de euro. Analiza evoluției pieței interne arată ca estimarea de creştere este de aproximativ 4,6% pentru anul în curs, ceea ce reprezintă manifestarea unui consum încă scăzut de tehnologie, mai ales în comparație cu potențialul și nevoile estimate, atât în domeniul public, cât și în cel privat.