Unda verde la finantari: Bruxelles-ul a lansat recent un program destinat mediului academic din tarile UE, dar si din cele candidate. Vor fi sprijinite financiar institutii si chiar persoanele individuale care promoveaza, prin activitatile propuse, conceptul de cetatean european si aspecte specifice procesului de integrare.
Aceasta linie de finantare exprima dorinta Comisiei Europene de a sprijini centrele de studii si de cercetare europeana i interiorul UE si de a promova activitatile organizate de organizatii individuale sau i parteneriat, cu scopul de a sensibiliza societatea civila cu privire la integrarea europeana, arata documentele de prezentare a programului, facute publice la Bruxellles.
Obiectivul declarat al programului urmareste: „itarirea ideii de cetatenie europeana si de participare activa a cetatenilor la procesul integrarii europene prin studiul si dezbaterea asupra diverselor aspecte ale acestui proces. Linia bugetara vizeaza, de asemenea, consolidarea asociatiilor care activeaza i mediul universitar si care tintesc ivatamintul/cercetarea pe problema integrarii si a cetateniei europene.
Subventiile permit cofinantarea de proiecte care vizeaza i mod direct promovarea difuzarii cunostintelor privind integrarea europeana (beneficiarii vor contribui cu cel putin jumatate din bugetul total al proiectului).
Formularele se gasesc pe Internet sau la Bruxelles
Ce iseamna difuzarea informatiilor? Mijloace de a pune i legatura persoane preocupate de problema integrarii europene, prin intermediul colocviilor, al seminariilor, al programelor de itilniri sau prin publicatii. Asociatiile, organizatiile si retelele de asociatii trebuie sa prezinte un buget general si bugete partiale detaliate pentru fiecare activitate. Proiectul va fi cofinantat de solicitant sau de parteneri ai solicitantului i proportie de minimum 50%.
Printre cheltuielile eligibile (pentru care se pot solicita fonduri europene) se numara: costuri de personal si de calatorie direct legate de realizarea proiectului, costuri pentru consumabile, de difuzare a informatiei, cheltuielile de comunicare si cheltuieli postale direct legate de proiect, costuri de audit, evaluari. Nu vor fi acceptate cheltuielile care nu antreneaza o cheltuiala reala si efectiva, cele considerate excesive, cele destinate achizitiei de echipamente fixe.
O particularitate a programului se refera la proiectele individuale de cercetare, care vin i sprijinul tinerilor cercetatori (cu virsta de 35 de ani sau mai putin). Vor fi burse de 1.000 euro/luna pentru cercetare itr-o alta tara decit cea de origine, pe una dintre temele vizind extinderea UE (v.caseta!). Durata maxima a burselor va fi de 1.000 de euro.
Mai multe informatii despre program se pot obtine la adresa de Internet http://europa.eu.int/ comm/education/integration/call.htm sau numai de la Bruxelles, la sediul Comisiei Europene – Directia Generala de Educatie si Cultura Unitatea A2 de invatamint Superior – Linia de Finantare A 3022, adresa: Rue de la Loi/Wetstraat, 200, B-1049 Bruxelles, e-mail: [email protected] int, tel. 32-2-29 99 454, fax: 32-2-29 99 205.     

Formularele trebuie trimise pinĂ la 30 aprilie
Bugetul programului: 1.000.000 euro
Valoare maxima/proiect: 50.000 euro
Cofinantare din partea solicitantului: minimum 50%
Solicitanti eligibili
Institutii, centre de studiu si de cercetare, organizatii si asociatii de ivatamint superior, de cercetare sau ale studentilor care au: un statut juridic la data candidaturii; sa fie constituite si sa functioneze ca centre, organizatii, asociatii sau retele fara scop lucrativ cu sediu i UE sau i tarile candidate; experienta i organizarea activitatilor propuse; capacitatea de a atrage finantari si de a difuza idei, informatii. in aceasta privinta, constituirea i retele nationale si transnationale va reprezenta un avantaj.
Pe de alta parte, solicitantul trebuie sa faca dovada ca activeaza i mediul universitar si ca detine capacitatea tehnica, dar si financiara, i a gestiona programul. Formulare pot fi procurate de pe Internet, ele urmind sa fie trimise i trei exemplare la Bruxelles pina cel mai tirziu la 30 aprilie a.c. (data postei).
Dovada capacitatii tehnice
CV-urile responsabililor de proiect si experienta lor i materie de gestionare, directionare, coordonare si organizare de proiecte
Raportul activitatii anuale sau un raport de evaluare al organismului solicitant
Dovada bonitatii financiare
Raport itre suma solicitata si valoarea bugetului previzionat pentru anul 2001-04-05; capacitatea de a atrage cofinantari; rezultate financiare din anul precedent sau documente cu caracter administrativ furnizate de solicitant
Activitati eligibile
Colocvii, dezbateri, itilniri, proiecte comune de studiu, cercetare, proiecte vizind circulatia informatiei, publicatii, difuzari i mass-media, pe Internet
Pentru anul 2001 vor fi prioritare proiectele pe temele urmatoare: extinderea UE, euro, viitorul UE (Tratatul dupa Consiliul european de la Nisa, reforma institutiilor si a guvernarii europene).
Adresa la care trebuie trimise formularele: Comisia Europeana
Direction Generale de l’Education et de la Culture
Unite A2 Enseignement Superior Ligne budgetaire – 3022 Rue de la Loi/Wetstraat, 200, B-1049 Bruxelles.
Data-limita de expediere: 30 aprilie 2001, data postei. Nu vor fi acceptate proiectele trimise prin fax sau e-mail.
Formularele de aplicare si detalii la
http://europa.eu.int/comm/education/integration/call.htm.