Licitația lansată se ridică la 54.5 milioane de euro și are ca scop modernizarea infrastructurii hardware şi software a Platformei Comune TETRA (PCT) la nivel naţional.

STS pune la dispoziţia furnizorilor de terminale tip TETRA, o procedură de verificare şi avizare a caracteristicilor tehnice funcţionale pentru terminalele radio portabile, mobile şi fixe, din punctul de vedere al serviciilor disponibile pe infrastructura platformei unice TETRA din România şi sub aspectul interoperabilităţii terminalului şi a calităţii serviciului (KPI-Key Performance Indicators) generate de funcţionarea echipamentelor.

Perioada de garanţie şi suport tehnic minimă acceptată, sub care oferta va fi considerată neconformă, este de 24 de luni. Durata în luni a acordului-cadru este estimată la 84 luni.

Media cifrei de afaceri globale a candidatului pe ultimii 3 ani (2017, 2018 şi 2019) trebuie să fie cel puţin egală cu 39 milioane euro.

Ofertantul trebuie să fi livrat în ultimii cinci ani, calculaţi până la data limită de depunere a candidaturilor, produse similare cu cele ce fac obiectul procedurii de achiziţie.

Tipul procedurii este licitaţie restrânsă, iar termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 2 martie.

În baza Legii nr. 92/1996, de organizare şi funcţionare a Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS), cu modificările şi completările ulterioare, STS este singura autoritate care poate emite norme tehnice obligatorii în domeniul telecomunicaţiilor speciale. STS garantează protecţia şi confidenţialitatea radiocomunicaţiilor speciale, acestea fiind exceptate de la regimul licenţelor şi al autorizaţiilor prevăzute in reglementările legale actuale din domeniul telecomunicaţiilor.