La Strategia Dunării participă paisprezece state:nouă state membre UE (Austria, România, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Germania – ca stat federal şi prin landurile Baden-Württemberg şi Bavaria, Slovacia, Slovenia, Ungaria) şi cinci state ne-membre UE (Bosnia-Herţegovina, Muntenegru, Serbia, Republica Moldova şi Ucraina).

Dacă regula de bază a Strategiei Dunării, la momentul lansării, a fost ca acest mecanism să funcționeze fără instituții, fără fonduri proprii și fără legislație specifică, acum s-a trecut la un alt nivel: au fost create oportunități de finanțare a proiectelor comune țărilor partenere. În baza propunerii Comisiei Europene de modificare a geografiei programelor de cooperare transnaţională pentru perioada 2014- 2020, a fost elaborat Programul Transnaţional Dunărea. România participă cu tot teritoriul în cadrul acestui program, care are drept scop finanțarea proiecte implementate intr-un parteneriat transnațional extins, având ca obiectiv îmbunătățirea politicilor publice și a cooperării instituționale în domeniile prioritare stabilite de către statele participante, în acord cu obiectivele Strategiei UE 2020 şi SUERD.

România, ca țară membră SUERD, și-a propus să fructifice această oportunitate, iar Ministerul Turismului, chiar dacă nu este gestionarul acestui program la nivel național, se va implica activ în identificarea celor mai bune proiecte publice propuse spre finanțare. În acest sens, potrivit unui comunicat de presă, Ministerul Turismului va avea o serie de discuții cu autoritățile și instituțiile publice centrale, regionale și locale, universități, institute de cercetare, ONG-uri și alte organizații din mediul public și privat (potențiali beneficiari) care participă la consultările realizate de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate Națională și Punct Național de Contact, în vederea lansării celui de-al doilea apel de proiecte pe Programul Transnațional Dunărea 2014-2020.

Potrivit aceluiași comunicat, suma de circa 60 de milioane de euro aflate la dispoziția României prin acest program poate susține investiții care să aducă creştere economică, prin valorificarea uriașului potenţial turistic național.

Pe lângă Programul de Cooperare Transnațional Dunărea care poate contribui major la dezvoltarea turistică a României, Ministerul va identifica, împreună cu autoritățile publice din ariile riverane Dunării, oportunitățile de accesare a fondurilor europene disponibile prin Programul Operațional Regional, relevante pentru SUERD, care vizează revitalizarea urbană, patrimoniu cultural, infrastructura rutieră de drumuri județene și turism.