'Guvernul a aprobat marţi, printr-o Hotărâre, Strategia de privatizare a societăţii Rompetrol Rafinare, respectiv prin licitaţie cu strigare, a unui pachet de 11.775.349.451 acţiuni, reprezentând 26,6959% din capitalul social al Rompetrol Rafinare S.A. Constanţa (RRC), preţul de ofertă al pachetului de acţiuni fiind cel puţin egal cu valoarea nominală a acestui pachet de acţiuni', se arată într-un comunicat al Guvernului.
Conform sursei citate, licitaţia cu strigare va putea să se deruleze la un preţ în urcare faţă de preţul de ofertă (licitaţie competitivă), sau în scădere (licitaţie olandeză), în funcţie de interesul manifestat de investitori. Potrivit Strategiei de privatizare, preţul de adjudecare al pachetului de acţiuni nu va fi mai mic de 200 milioane de dolari americani, în caz contrar urmând a nu se finaliza vânzarea pachetului de acţiuni.
Memorandumul încheiat la data de 15 februarie 2013, aprobat de către Guvernul României prin H.G. nr. 35/2014, cu modificările ulterioare, reglementează termenii generali ai unei tranzacţii complexe între statul român şi The Rompetrol Group (după data de 6 martie 2014 cu denumirea KMG International N.V.), deţinut de grupul KazMunayGas, care este structurată pe patru componente majore: un angajament de cumpărare din partea KMG International N.V. sau a unei societăţi afiliate acesteia a unui pachet minoritar de acţiuni reprezentând 26,6959% din capitalul social al Rompetrol Rafinare, la un preţ minim de 200 milioane dolari; o garanţie de menţinere de către statul român a unei participaţii nediluate de 18% din capitalul social al RRC pe o perioadă de trei ani; constituirea unui fond de investiţii sub forma unei societăţi pe acţiuni, care va investi în proiecte energetice din România; ca o premisă a implementării tranzacţiei vor trebui încetate toate litigiile şi măsurile administrative iniţiate de MFP împotriva RRC, ca urmare a conversiei în acţiuni a obligaţiunilor deţinute de statul român şi nerăscumpărate de RRC până la scadenţă.

Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului numărul 86 din 2014 şi HG 42/2015, statul român îşi exercită drepturile ce îi revin în calitate de acţionar al RRC prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri. Acţiunile societăţii Rompetrol Rafinărie S.A. Constanţa sunt admise la tranzacţionare la Bursa de valori Bucureşti. Capitalul social al societăţii este de 4,41 miliarde de lei iar acţionarii sunt KMG International N.V. Olanda – 48,1136% din acţiuni, statul român – 44,6959% şi alţi acţionari – 7,1905%.