Rectificarea bugetară va tăia din alocaţiile Educaţiei, Apărării, Justiţiei, Transporturilor, Agriculturii, şi va suplimentea substanţial fondurile Ministerului Muncii, pentru plata pensiilor, indemnizaţiilor de şomaj şi altor alocaţii, pentru “şi evitarea declanşării unor conflicte sociale”.

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale va primi în plus 4,36 miliarde lei, reprezentând transferuri de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat, pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi a pensiilor IOVR, indemnizaţiilor reparatorii, alocaţiilor de stat pentru copii, alocaţiilor familiale, indemnizaţiilor pentru creşterea copilului şi altor ajutoare sociale, conform proiectului primei rectificări bugetare din acest an, obţinut de Mediafax.

Ministerul Sănătăţii va primi la rândul său încă 2,81 miliarde lei, reprezentând transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea deficitului.

Alte fonduri vor fi alocate Ministerului Mediului şi Pădurilor (241,2 milioane lei), Ministerului Economiei (207,1 milioane lei), Ministerului Culturii (56,9 milioane lei, pentru restaurarea şi reabilitarea monumentelor istorice, precum şi consolidarea unor clădiri culturale, ca Biblioteca Naţională a României, Teatrul I.L. Caragiale), Ministerului Comunicaţiilor (49,6 milioane lei, în principal, pentru plata serviciilor de închiriere de licenţe aferente produselor Microsoft), Academiei Române (17 milioane lei, pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile).

Vor fi însă tăiate bugetele Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului ( cu 494,6 milioane lei), Ministerului Administraţiei şi Internelor (476,8 milioane lei), Ministerului Apărării Naţionale (278,5 milioane lei), Ministerului Justiţiei (198 milioane lei), Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (168,6 milioane lei), Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (142,5 milioane lei), Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (121,7 milioane lei), Ministerului Public (105,2 milioane lei).

“Evitarea declanşării unor conflicte sociale”.

Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2010 se majorează la venituri cu 1,89 miliarde lei, prin diminuarea veniturilor curente cu 1,93 miliarde lei şi majorarea subvenţiei acordată de la bugetul de stat cu 3,82 miliarde lei, iar la cheltuieli se majorează cu 1,89 miliarde lei

Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2010 se diminuează la venituri cu 8,42 milioane lei, la cheltuieli cu 21,9 milioane lei, iar excedentul se majorează cu 13,49 milioane lei.

Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010 aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj se diminuează la venituri cu 321,57 milioane lei, se majorează la cheltuieli cu suma de 1,1 miliarde lei, iar deficitul se majorează cu 1,48 miliarde lei.

Guvernul apreciază că vor fi asigurate fondurile pentru plata integrală şi la timp a pensiilor de asigurări sociale de stat şi a indemnizaţiilor de şomaj şi “evitarea declanşării unor conflicte sociale”.

SURSA: Mediafax