Astfel, din cauza constrângerilor bugetare din luna februarie anul acesta şi până în prezent, nu s-au fost alocat fonduri de la bugetul de stat, ceea ce înseamnă că Ministerul nu a decontat sumele pentru plata subven­ţiilor solicitate deja de consiliile locale.
Din proiectul amintit mai reiese că din cauza crizei, prețul locuințelor nou construite a scăzut, ca și cel al materialelor de construcții, iar rapor­tul între costul de con­strucţie şi veniturile poten­ţialilor beneficiari nu mai impune intervenţia directă a statului, în condiţiile în care veniturile la bugetul de stat nu sunt suficiente.
Subvenţia pentru con­struirea unei locuinţe prin credit ipotecar este în cuantum de 30% din costurile de construire a locuinței, dar nu mai mult de 15.000 de euro.
Trebuie menționat că vor fi totuși acordate subvenții în baza cererilor care au fost deja aprobate, înregistrate la consiliile locale, înainte ca ordonanța să intre în vigoare.