Ordonanța stabilește, printre altele, că se vor putea executa fără autorizaţie de construire lucrările pentru amplasarea punctelor sau staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi a echipamentelor automate de preluare a ambalajelor nereutilizabile.

Actul normativ stabilește cadrul instituţional pentru participarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei la pregătirea şi implementarea unor proiecte finanţate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, referitoare la managementul deşeurilor, cum ar fi dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune, înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar, centre integrate de colectare separată pentru aglomerări urbane.

Proiectele prevăzute în ordonanță

În ordonanță mai sunt prevăzute proiecte pentru asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice, promovarea a 12 rute turistice/culturale, modernizarea sau crearea de muzee şi memoriale, implementarea a 3.000 km de piste pentru biciclete, precum şi dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti publice, optimizarea infrastructurii judiciare pentru a garanta accesul la justiţie şi calitatea serviciilor şi construirea, operaţionalizarea şi echiparea a 110 creşe.

Actul normativ prevede, de asemenea, modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, mai menționează sursa citată.

Acest lucru înseamnă că se vor putea executa fără autorizaţie de construire/desfiinţare lucrări pentru „amplasarea echipamentelor automate de preluare a ambalajelor care fac obiectul sistemului de garanţie – returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile, împreună cu containerul în care acestea sunt amplasate, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundaţii şi platforme, în suprafaţă de maximum 25 mp, în baza avizului de amplasare şi care nu determină congestionarea sau blocarea traficului pietonal pe trotuar, fără racorduri şi/sau branşamente la utilităţi urbane, cu excepţia energiei electrice„.

Anumite lucrări se vor putea executa fără autorizație de construire

De asemenea, se vor putea emite autorizaţii de construire/desfiinţare fără elaborarea, avizarea şi aprobarea, în prealabil, a unei documentaţii de amenajare a teritoriului şi/sau a unei documentaţii de urbanism pentru „centre de colectare cu aport voluntar, precum şi centre integrate de colectare separată pentru aglomerări urbane, pe terenurile cu destinaţie agricolă, indiferent de categoria de folosinţă a acestora, precum şi pe terenuri neproductive şi degradate”.

„Se vor putea executa fără autorizaţie de construire lucrările pentru amplasarea şi racordarea la reţeaua de alimentare cu energie electrică a punctelor/staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice, care nu determină congestionarea sau blocarea traficului pietonal şi/sau rutier, pe baza unui aviz de amplasare emis de autoritatea administraţiei publice locale competente”, prevede actul normativ, potrivit sursei citate.

Legea promulgată de președintele Klaus Iohannis prevede, totodată, crearea cadrului legal pentru ca Ministerului Dezvoltării să poată să încheie acord de parteneriat cu unităţile administrativ-teritoriale pentru pregătirea şi implementarea proiectelor care au ca obiect dotarea cu puncte/staţii de reîncărcare a vehiculelor electrice accesibile publicului şi instalaţiile aferente, respectiv echipamentele necesare alimentării cu energie regenerabilă vehiculelor.