De asemenea, S&P a revizuit în scădere ratingurile în monedă locală, pe termen lung şi scurt ale României, de la ‘BBB minus/A-3’ la ‘BB plus/B’, cu perspectivă stabilă. Agenţia de evaluare financiară a afirmat ratingul de transfer şi convertibilitate la ‘BBB plus’ şi ratingul de recuperare a datoriilor în valuta la ‘3’.

Acţiunea de rating vine în urma implementării de către Standard & Poor’s a metodologiei revizuite şi a premiselor pentru ratingurile suverane. Conform metodologiei revizuite, dintre ratingurile în monedă locală şi străină pentru majoritatea ratingurilor suverane se îngustează, din cauză că S&P crede că guvernele au probabil mai puţine interes să diferenţieze între datoriilor lor în monedă locală şi străină, în eventualitatea unei restructurări a datoriei, ţinând cont de creşterea globalizării pieţelor.

În concordanţă cu criteriile S&P privind ratingurile suverane, ratingul României în monedă locală este echivalent cu cel în monedă străină, pe fondul nivelului ridicat al euroizării economiei. Ratingurile României sunt sprijinite de îmbunătăţirea fundamentelor ţării, deficitul fiscal este în scădere, deficitul de cont curent s-a micşorat, iar economia se reechilibrează.

Totuşi, în ciuda beneficiilor de pe urma programului cu FMI, economia rămâne vulnerabilă la şocurile externe, fiind afectată de datoria externă încă ridicată, chiar dacă în scădere, şi de sectorul bancar dominat de grupurile mamă din Grecia şi Austria.

Instituţiile străine deţin 85% din totalul activelor sectorului bancar. Domină băncile austriece, care deţin o cotă de piaţă de aproximativ 40%, în timp ce subsidiarele băncilor elene reprezintă 24% din capital şi 14% din activele sectorului bancar. Aceste subsidiare sunt autonome faţă de băncile lor mamă, care, apreciază S&P, vor limita probabil efectele negative, dacă încrederea în sectorul bancar din Grecia se micşorează şi mai mult. În opinia agenţiei, dacă băncile străine mamă se confruntă cu dificultăţi, ele ar putea reduce semnificativ expunerea către subsidiarele lor din străinătate, existând riscul reducerii activităţii de creditare.

S&P observă că băncile mamă a nouă din cele mai mari instituţii de credit care operează în România şi-au reafirmat angajamentul de a menţine capitalizarea subsidiarelor lor locale la peste 11%.

Perspectiva stabilă reflectă opinia S&P că guvernul român va continua să consolideze finanţele publice conform obiectivelor specificate. Agenţia se aşteaptă ca băncile-mamă ale instituţiilor de credit din România vor continua să susţină subsidiarele locale.

Dacă guvernul nu va reuşi să respecte ţintele de consolidare fiscala şi strategia de reformă structurală, sau dacă deficitele externe ale României se vor lărgi semnificativ fără o îmbunătăţire a potenţialului de creştere economică pe termen lung, ratingurile ţării ar putea resimţi presiuni negative, apreciază S&P.

Pe de altă parte, dacă guvernul continuă să adopte reformelor structurale, îmbunătăţind competitivitatea şi potenţiala creştere, S&P ar putea majora ratingul României.

Ratingul ‘BB plus’ este primul din categoria investiţiilor speculative (junk). Standard&Poor’s a scos România din categoria investment grade în 2008.
SURSA: Agerpres