Statul plăteşte aproximativ 100.000 de euro numai pentru achiziţionarea ştampilelor necesare a ne putea alege deputații și senatorii. Potrivit anuţului de participare, acordul-cadru de furnizare stampile cu mentiunea „VOTAT” necesare bunei desfasurari a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2016 este estimat între între 383,333.33 și 416,666.67 lei, fără TVA. Ministerul Afacerilor Interne seletează trei agenţi economici pentru încheierea acordului-cadru, durata acestuia fiind de două luni.

“a)Cantitatea estimată minimă și maximă care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord- cadru :
MINIM: 92.000 buc
MAXIM: 100.000 buc
b) Cantitatea estimată minimă și maximă care ar putea face obiectul unui contract subsecvent :
MINIM- 2.000 buc
MAXIM – 92.000 buc
    
Valoarea estimată fără TVA: între 383,333.33 și 416,666.67 RON”

sursa: www.e-licitatie.ro

Ofertanţii sunt obligaţi să prezinte, pana la data limita de depunere a ofertelor, mostre pentru produsul ofertat. Oficialii Ministerul Afacerilor Interne vor organiza licitaţie electronică, iar principalul criteriu de atribuire este preţul cel mai scăzut. Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 14 octombrie, iar data limită de evaluare a ofertelor este 14 noiembrie.