Stagiile de practică sunt pentru profilurile Resurse Umane (Direcţia administrativ – financiară), General (Direcţia Management Programe) şi Administrativ (Direcţia Management Programe). Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 10 septembrie 2016. 

Programul BEREC Office Traineeship 2016 este primul de acest tip lansat de instituţie şi este adresat candidaţilor cetăţeni ai Uniunii Europene, care au absolvit studii superioare cu durata de minimum trei ani şi cunosc foarte bine limba engleză şi o altă limbă de lucru oficială a UE. 

"Stagiile vor începe în jurul datei de 16 octombrie 2016, pentru o perioadă iniţială de şase luni, cu posibilitatea de a fi extinsă până la 12 luni. Procesul de selecţie presupune completarea unui formular online şi trimiterea unei scrisori de motivaţie şi a unui Curriculum Vitae pentru fiecare profil la care aplică cei interesaţi", se arată în document. 

BEREC este organismul care asigură aplicarea coerentă în toate Statele Membre a cadrului legislativ comunitar privind reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, contribuind astfel la dezvoltarea pieţei interne a UE şi promovând un nivel ridicat al investiţiilor, inovaţiei şi protecţiei consumatorilor prin intermediul concurenţei. Ca membru cu drepturi depline al BEREC, ANCOM participă la reuniunile de lucru ale BEREC, deţine co-preşedinţia grupului de lucru privind drepturile utilizatorilor, iar experţii săi deţin funcţii în diverse grupuri de lucru ale BEREC. AGERPRES