Cadrul temporar a fost modificat pentru prima dată la 3 aprilie 2020, astfel încât să se ofere mai multe posibilităţi de sprijin public pentru cercetarea, testarea şi fabricarea de produse relevante pentru combaterea pandemiei de coronavirus, să se protejeze locurile de muncă şi să se sprijine în continuare economia. La 8 mai 2020, Comisia a extins a doua oară domeniul de aplicare al Cadrului temporar pentru a include măsuri de recapitalizare şi de datorie subordonată.

Microîntreprinderile au un rol extrem de important

„Microîntreprinderile, întreprinderile mici şi întreprinderile nou-înfiinţate au un rol extrem de important în redresarea economică a Uniunii. Acestea au fost afectate în mod deosebit de lipsa de lichidităţi provocată de pandemia de coronavirus şi se confruntă cu dificultăţi mai mari în ceea ce priveşte accesul la finanţare. Astăzi am extins cadrul temporar pentru a le permite statelor membre să sprijine şi mai mult aceste întreprinderi.

De asemenea, am introdus condiţii care să ofere stimulente investitorilor privaţi, astfel încât aceştia să participe alături de stat în recapitalizări, reducând astfel nevoia de ajutor de stat şi riscul de denaturare a concurenţei”, a declarat Margrethe Vestager, vicepreşedintele executiv responsabil cu politica în domeniul concurenţei.

Condiţii de concurenţă echitabile

„Continuăm să colaborăm îndeaproape cu statele membre pentru a ajuta întreprinderile europene să facă faţă acestei crize şi să revină puternic, menţinând în acelaşi timp condiţii de concurenţă echitabile în beneficiul tuturor consumatorilor şi întreprinderilor europene”, a adăugat Margrethe Vestager.

Scopul principal al Cadrului temporar este de a oferi un sprijin specific întreprinderilor viabile care au intrat în dificultate financiară ca urmare a pandemiei de coronavirus. Prin urmare, societăţile care se aflau deja în dificultate înainte de 31 decembrie 2019 nu sunt eligibile pentru a primi ajutoare în temeiul cadrului temporar, dar pot beneficia de ajutor în temeiul normelor existente privind ajutoarele de stat, în special în temeiul orientărilor privind salvarea şi restructurarea. Aceste orientări stabilesc condiţii clare potrivit cărora aceste societăţi trebuie să stabilească planuri de restructurare solide care să le permită să atingă viabilitatea pe termen lung.

Întreprinderile mici au fost afectate în mod deosebit

În acelaşi timp, microîntreprinderile şi întreprinderile mici au fost afectate în mod deosebit de lipsa de lichidităţi cauzată de impactul economic al actualei pandemii de coronavirus, exacerbând dificultăţile cu care se confruntau în ceea ce priveşte accesul la finanţare în comparaţie cu întreprinderile mai mari.

Conform raportului, dacă nu sunt remediate, aceste dificultăţi ar putea duce la un număr mare de falimente ale microîntreprinderilor şi ale întreprinderilor mici, cauzând perturbări grave pentru întreaga economie a UE.

Prin modificările adoptate luni se extinde cadrul temporar pentru a le permite statelor membre să acorde sprijin public în temeiul cadrului temporar tuturor microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici, chiar dacă acestea se aflau deja în dificultate financiară la 31 decembrie 2019.

Sprijinul va fi acordat cu excepţia cazului în care aceste societăţi se află în proceduri de insolvenţă, au primit ajutor pentru salvare pe care nu l-au rambursat sau fac obiectul unui plan de restructurare în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat. Având în vedere dimensiunea redusă a acestui tip de întreprinderi şi implicarea lor restrânsă în tranzacţii transfrontaliere, ajutoarele de stat temporare acordate microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici sunt mai puţin susceptibile să denatureze concurenţa pe piaţa internă decât ajutoarele de stat acordate întreprinderilor mai mari.

Această modificare va spori în mod efectiv posibilităţile de sprijinire a întreprinderilor nou-înfiinţate – majoritatea acestora intrând în categoria microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici – în special a celor inovatoare, care ar putea înregistra pierderi în faza lor de creştere, dar care sunt esenţiale pentru redresarea economică a Uniunii.