Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind solicită angajatorilor să doteze echipele de presă trimise în teren cu echipamente de protecţie, veste şi ecusoane vizibile cu însemnele PRESS sau PRESA, potrivit prevederilor din CCM.
Tot potrivit CCM, angajaţii din mass-media nu pot fi obligaţi să  îşi desfăşoare activitatea în zone calamitate, sau în zone de război și trebuie să beneficieze atât de asigurare de viaţă, cât şi asigurare pentru pierderea temporară sau totală a capacităţii de muncă. În primul rând însă, Media Sind solicită recompensarea jurnaliștilor care merg la proteste cu un spor de 200% din salariul de bază.
Federaţia condamnă public violenţele produse asupra jurnaliştilor aflaţi în misiune pentru a relata evenimentele ce au avut loc în  Bucureşti, în 14 si 15 ianuarie 2011. De asemenea, solicită  participanţilor la manifestaţii cât şi autorităţilor publice să respecte munca jurnaliştilor aflaţi în misiune pentru a informa opinia publică şi să respingă orice atacuri asupra acestora. "Atât libertatea de exprimare cât şi dreptul publicului de a fi informat sunt drepturi inviolabile iar jurnaliştii nu-şi fac decât datoria pentru ca aceste principii democratice să fie exercitate", scrie Cristi Godinac, președinte Media Sind.