Obligaţiile restante reprezintă bunuri şi servicii achiziţionate cu termen de plată mai vechi de 90 de zile înregistrate în contabilitate şi neachitate până la data intrării în vigoare a Ordonanţei privind rectificarea, în ordinea cronologică a înregistrării acestora, fără a putea fi efectuate angajamente legale noi pe baza acestei sume la nivelul spitalelor, potrivit Agerpres.

Plata obligaţiilor restante la spitale se realizează astfel: în limita serviciilor medicale efectuate în anul 2011 peste valoarea de contract, respectiv în limita serviciilor medicale efectuate în anul 2012 peste valoarea de contract până la data de 30 septembrie 2012; pentru unităţile sanitare publice cu paturi care nu se încadrează în prevederile anterioare, pe răspunderea ordonatorului principal de credite cu privire la faptul că obligaţiile de plată mai vechi de 90 de zile de la data scadenţei reprezintă bunuri şi servicii care au fost achiziţionate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice, sunt evidenţiate în contabilitate, pe baza documentelor justificative şi se încadrează în bugetul aprobat pe anul 2011, respectiv pe anul 2012.

Condiţiile şi modalităţile de stingere a obligaţiilor de plată ale spitalelor vor fi aprobate prin ordin comun al ministrului Sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Proiectul de rectificare mai prevede autorizarea Ministerului Sănătăţii de a diminua suma prevăzută la "Programe pentru sănătate" cu suma de un milion de lei şi să majoreze cu aceeaşi sumă transferurile din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Totodată, conform proiectului de act normativ, diminuarea cu suma de 30 milioane lei prevăzută în bugetul Ministerului Sănătăţii, la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" va fi efectuată fără afectarea creditelor de angajament.

A doua rectificare bugetară pe anul 2012 este fundamentată pe o creştere economică revizuită în scădere la 1%, faţă de nivelul de 1,2% luat în calcul la prima rectificare bugetară, în august 2012, în timp ce bugetul iniţial a fost construit pe o creştere de 1,8-2,3%.