Astfel, personalul din administraţia centrală şi locală, care lucrează în cadrul echipelor proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, va fi plătit pe bază de contract de prestări servicii pentru munca efectuată în afara programului de lucru.
„Personalul din autorităţile şi instituţiile publice centrale din structurile subordonate acestora şi din autorităţile publice locale va putea desfăşura activităţi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, aici nu intră împrumuturile, în afara programului de lucru pe bază de contract prestări servicii. Excepţie fac demnitarii, aleşii locali, auditorii şi persoanele cu atribuţii de control financiar”, a spus Ioana Muntean, purtătorul de cuvânt al Guvernului.
Scopul OUG este, pe de o parte, să atragă în cadrul echipelor proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile cei mai buni specialişti din domenii, iar, pe de altă parte, să menţină în sistemul public personalul calificat.
Fondurile pentru plata serviciilor prestate în afara programului de lucru de aceste persoane vor proveni din bugetul proiectului, conform contractului de finanţare. Aceste fonduri sunt evidenţiate la titlul de cheltuieli, bunuri şi servicii.
Prin legea-cadru a salarizării unitare din sistemul bugetar, personalul din echipele de proiect, inclusiv din agenţiile de management şi organismele de implementare care lucrează cu fonduri europene, beneficiază de la 1 ianuarie, de o majorare a salariului de bază cu până la 25 de clase de salarizare proporţional cu timpul de lucru efectiv alocat activităţilor pentru fiecare proiect, dar aceste două prevederi nu pot să fie cumulate în acelaşi timp, a mai precizat Muntean. 

Te-ar putea interesa și: