Cursurile e-carieraTa fac parte din programul 'Resurse umane pentru o creştere inteligentă şi inclusivă în sectorul serviciilor', POSDRU/125/5.1/S/135301. Proiectul are o durată de 18 luni şi este cofinanţat din Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 5 – 'Promovarea măsurilor active de ocupare', domeniul major de intervenţie 5.1 – 'Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare'. Valoarea asistenţei nerambursabile este de 13,773 milioane de lei.

Specializările pentru care sunt organizate programele sunt de manager marketing – marketing digital, administrator de firmă, agent de vânzări, inspector resurse umane şi manager resurse umane. Pentru exprimarea opţiunii de înscriere, solicitanţii trebuie să acceseze site-ul e-carierata.ro.

,,Birourile de implementare unde grupul ţintă se poate înscrie şi poate fi consiliat sunt pentru moment în Slatina, Craiova şi Bucureşti. Participanţii vor primi un certificat de absolvire însoţit şi de suplimentul descriptiv, ambele eliberate sub egida Ministerului Educaţiei Naţionale şi Ministerului Muncii. Consilierii specializaţi din cadrul programului vor îndruma gratuit cursanţii către un plan de carieră bine definit în atingerea scopurilor personale, conform dorinţelor fiecăruia', se arată într-un comunicat al ACACIA Consultanta & Project Management.

Scopul proiectului este îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă şi a şomerilor, în special de lungă durată, prin dezvoltarea şi implementarea unui program integrat pentru intervenţii active de ocupare.

SURSA: Agerpres