În plus, raportul arată că a devenit mai ușor pentru șomeri să își găsească un loc de muncă. Pe de altă parte, regimurile de muncă mai flexibile au generat avantaje atât pentru întreprinderi, cât și pentru persoane, dar în unele cazuri au dus la un decalaj între lucrătorii care dețin diferite tipuri de contracte, astfel încât lucrătorii cu un contract temporar și cei care desfășoară o activitate independentă sunt mai puțin protejați.

“În Europa, din ce în ce mai multe persoane pot găsi un loc de muncă și constatăm că nivelul actual de ocupare a forței de muncă este cel mai mare înregistrat vreodată. În același timp, trebuie să abordăm provocările viitoare. Trebuie să asigurăm condiții de lucru echitabile și protecție pentru toți lucrătorii, indiferent de statutul lor de încadrare în muncă… lucrăm la modernizarea normelor privind contractele de muncă și protecția socială, pentru a obține condiții de muncă și de trai mai bune în întreaga UE”, a declarat
Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă.

Raportul privind evoluțiile pieței muncii și ale salariilor din 2017 arată că, în 2016, salariile din zona euro au crescut cu 1,2% și că în aproape toate statele membre s-a înregistrat un avans al salariilor. “Ritmul de creștere a salariilor a fost cel mai mare (peste 5%) în statele baltice, Ungaria și România, state membre cu un nivel scăzut al salariilor, ceea ce înseamnă că salariile se îndreaptă spre convergență la nivel european”, se arată în raportul Comisiei.

Pe de altă parte, în aproape toate statele membre salariile lucrătorilor temporari sunt mai mici decât cele ale lucrătorilor permanenți, în special în statele membre în care ponderea lucrătorilor în regim temporar este mai mare. “Discrepanțele salariale între lucrătorii temporari și cu contracte permanente, sunt cele mai mari în Polonia și Luxemburg, de 19% respectiv 17%. În contrast acest decalaj este neglijabil în Bulgaria, Estonia, România și Letonia”, se precizează în raportul Executivului comunitar.

Raportul privind evoluțiile pieței muncii și ale salariilor din Europa analizează piața muncii dintr-o perspectivă macroeconomică. Raportul prezintă o analiză a evoluțiilor recente în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și salariile, studiind zona euro și ansamblul UE în comparație cu partenerii săi comerciali de la nivel mondial.

În discursul său din 2017 privind starea Uniunii, președintele Juncker a confirmat angajamentul Comisiei de a realiza progrese în ceea ce privește Pilonul european al drepturilor sociale, ca mijloc esențial pentru a afirma valorile europene și pentru a crea o Uniune Europeană mai profundă și mai echitabilă.