”Uniunea Europeană are de jucat un rol în a face economia sa mai durabilă şi să stimuleze creşterea şi crearea de locuri de muncă prin optimizarea în continuare a beneficiilor produselor sale agricole şi agroalimentare, atât pe piaţa europeană, cât şi pe pieţele mondiale. Exporturile în acest sector reprezintă deja peste 100 de miliarde de euro. Într-o lume tot mai deschisă, succesul agriculturii europene depinde şi de capacitatea sa de consolidare şi dezvoltare a poziţiei sale”, a declarat comisarul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală Dacian Cioloş, într-o conferinţă de presă.
Principalele obiective ale politicii de promovare a produselor agricole şi agroalimentare, lansată de Comisia Europeană, vizează patru domenii: o valoare adăugată europeană reală; programe mai atractive cu un impact sporit; un management mai smplu şi eficient; noi sinergii între diversele instrumente de promovare.
În urma comunicării CE prezentate vineri, va fi iniţiată o dezbatere la nivel interinstituţional despre conţinutul viitoarei politici de promovare a produselor agricole şi agroalimentare în UE, iar după finalizarea discuţiilor executivul comunitar va prezenta, până la finalul anului, propuneri legislative concrete.
Regulile UE pentru informarea şi promovarea în domeniul agro-alimentar au fost elaborate în anii ’80, iar ulterior adaptate, în special ca urmare a creşterii numărului etichetelor ale calităţii. Bugetul UE alocat pentru promovarea produselor agricole şi agro-alimentare a fost de 47 de milioane de euro în 2011 şi este estimat la 55 de milioane de euro în acest an.
În perioada 2001 – 2011, au fost aprobate 518 programe, în special pe o durată de trei ani, reprezentând un total de 576 de milioane de euro de la bugetul UE. Aceste programe pot face obiectul unei contribuţii financiare din partea statelor membre. Pentru perioada menţionată, majoritatea programelor s-au concentrat pe piaţa UE (70 la sută din numărul şi valoarea programelor), iar circa 9 la sută au fost programe multinaţionale (desfăşurate de mai multe state membre).