Intitulat ”Prognozarea crizelor financiare – FOC”, proiectul va beneficia de o finanțare de 1,89 milioane de euro de la bugetul pentru cercetare în domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC), în cadrul celui de-al şaptelea program‑cadru pentru cercetare şi dezvoltare 2007‑2013. Costul total al proiectului este de 2,48 de milioane de euro, iar durata de implementare de 36 de luni.
FOC se bazează pe o nouă abordare multidisciplinară în materie de cercetare, având ca obiective analizarea sistemului complex al tranzacţiilor financiare globale bazate pe TIC, precum şi identificarea unor cuvinte‑cheie din domeniul financiar accesate pe internet prin motoarele de căutare, pentru a monitoriza acumularea riscurilor din sistemul financiar şi din economie.
Scopul acestuia este de a îmbunătăţi modul în care sunt interconectate sistemele bancare, pieţele bursiere şi fluxul de credite şi de a elaborare noi indicatori de risc care ar putea fi folosiţi de organisme decizionale precum Banca Centrală Europeană, Comitetul european pentru riscuri sistemice sau Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară, în vederea prevenirii unor crize financiare viitoare.
Astfel, o echipă de cercetători de la universităţi din Italia, Spania, Elveţia şi Regatul Unit, experţi de la Yahoo şi Banca Centrală Europeană vor analiza expunerea la riscuri sistemice a instituţiilor financiare, expunere generată de sistemele de tranzacţionare digitale strâns interconectate.