Propunerea a primit 67 de voturi împotrivă, 9 abţineri şi 7 pentru.

Textul a fost iniţiat de deputatul social-democrat Iulian Iancu, însă Guvernul, prin Ministerul Transporturilor, a exprimat punct de vedere negativ, pe motiv că ar fi impus ”implicarea cetăţenilor într-un proces de producţie care nu poate fi autorizată”.

Iniţiativa legislativă ar fi modificat ordonanţa 82/2000, privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz.

Astfel, beneficiarul urma să asiste direct sau prin sistem audio-video la executarea reparaţiilor.

De asemenea, clientul serviciilor de reparaţii sau alte activităţi de întreţinere auto ar fi avut dreptul să fie direct informat în legătură cu piesele, materialele utilizate, vizând conformitatea lor, pentru a elimina orice suspiciune că acestea ar fi false sau uzate.

Totodată, clientul ar fi avut dreptul să fie direct informat privind respectarea procedurilor tehnologice şi manopera.

”Agenţii economici sunt obligaţi să înregistreze şi să menţină dovezi care să demonstreze conformitatea activităţilor executate cu condiţiile tehnice şi de calitate impuse”, se mai arată în iniţiativa legislativă respinsă de Senat.

În cazul în care atelierele de reparaţii auto încălcau aceste prevederi, clienţii ar fi putut refuza recepţia lucrării şi nu ar mai fi plătit reparaţia.

Comisia economică a Senatului a adoptat raport de admitere a iniţiativei legislative, care însă a fost respins de plen, la solicitarea Ministerului Transporturilor.

În anul 2010 Senatul a adoptat o altă iniţiativă legislativă a lui Iancu, identică acesteia, care însă a fost respinsă de Camera Deputaţilor, ca for decizional.

Propunerea legislativă respinsă de Senat merge la Camera Deputaţilor, care este for decizional.

Potrivit textului iniţiativei legislative, noile măsuri ar urma să se aplice după trei luni de la intrarea în vigoare a legii.
SURSA: Agerpres