Potrivit sursei citate, cuantumul cheltuielilor curente va fi de 116,429 milioane lei (-16,62% față de anul anterior), din care cheltuielile de personal vor fi de 93,946 milioane lei, în scădere cu 15,84% față de 2016. În privința cheltuielilor de capital, suma propusă pentru anul 2017 este de 5,747 milioane lei (-19,60% față de 2016).

La capitolul Bunuri și servicii, bugetul alocat scade cu 16,92% comparativ cu 2016, fiind estimat la suma de 17,489 milioane lei. Pentru titlul Asistență socială se propune suma de 3,941 milioane lei (în scădere cu 13,37%).

În data de 16 ianuarie, senatorii au adoptat o hotărâre prin care bugetul instituției pe anul 2017 este stabilit la suma de 121,576 milioane lei.

Potrivit documentului adoptat de Senat, cheltuielile curente au fost estimate la suma de 115,829 milioane lei (dintre care cheltuieli de personal — 93,594 milioane lei), pentru capitolul Bunuri și servicii a fost alocată suma de 17,241 milioane lei, iar pentru cheltuielile de capital, suma de 5,747 milioane lei.

AGERPRES