Proiectul a fost adoptat cu 87 de voturi pentru, 12 voturi contra și 29 de abțineri.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 în acest sens a fost iniţiată de mai mulţi parlamentari PSD.

În documentul oficial se arată că „Strategia energetică naţională defineşte obiectivele sectorului energiei electrice pe termen mediu şi lung şi modalităţile de realizare a acestora, în condiţiile asigurării unei dezvoltări durabile a economiei naţionale.

Strategia energetică se elaborează de ministerul de resort, se aprobă de Guvern, cu consultarea organizaţiilor neguvernamentale, a partenerilor sociali şi a reprezentanţilor mediului de afaceri şi se adoptă de către Parlament, prin lege”.

Ce prevede Planul Național Integrat în Domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice

Planul anterior menționat defineşte obiectivele sectorului energiei electrice pe toate cele 5 dimensiuni ale uniunii energetice:

  • securitate energetică,
  • piaţă internă,
  • decarbonizarea,
  • eficienţa energetică,
  • cercetare,
  • inovare şi competitivitate.

Planul Naţional Integral în Domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice pentru perioada 2021-2030 se elaborează de ministerul de resort şi Ministerul Mediului, Apelor Pădurilor, în baza strategiei energetice naţionale, se aprobă de Guvern, organizaţiilor neguvernamentale, a partenerilor sociali şi a reprezentanţilor mediului de afaceri şi se adoptă de către Parlament, prin lege.