Informaţiile despre personalităţile evocate pe plăcile comemorative amplasate pe faţadele clădirilor vor putea fi accesate prin citirea electronică a unui cod inscripţionat pe aceste plăci, prevede o propunere legislativă de modificare a Legii 120/2006 privind monumentele de for public, înscrisă marţi pe ordinea de zi a plenului Senatului.

Iniţiată de un grup de senatori PSD, propunerea legislativă modifică prevederile referitoare la modul, procedura şi conţinutul plăcilor comemorative amplasate pe clădiri, astfel încât amplasarea va fi una standardizată, prin utilizarea unui număr din mic de modele standardizate.

Ministerul Culturii suportă cheltuielile

„Plăcile memoriale vor fi însoţite de un cod de răspuns rapid care poate fi citit de către dispozitive digitale pentru a accesa mai multe informaţii decât cele câteva rânduri inscripţionate pe placă despre personalitatea evocată.

Ministerul Culturii creează, gestionează şi actualizează baza de date şi un site web public cu privire la plăcile comemorative amplasate.

Cheltuielile necesare amplasării plăcilor comemorative şi cele funcţionării site-ului web se suportă din bugetul Ministerului Culturii”, prevede proiectul de act normativ.

Propunerea legislativă modifică şi atribuţiile Comisiei Naţionale pentru Monumente de For Public în sensul că zonele de protecţie pentru aceste monumente sunt delimitate clar, prin repere fizice, iar lucrările ulterioare vor trebui să fie supuse avizului Comisiei.

Acces facil și instantaneu la informație

”Având în vedere evoluția tehnicii și căilor de informare, precum și tendințele privind digitalizarea resurselor culturale, se impune o completare a legislației privind monumentele de for public în sensul constituirii, gestionarii și accesării informațiilor referitoare la plăcile memoriale.

Inițiativa aduce aceste plăci comemorative în epoca digitală, acestea fiind însoțite de un cod de răspuns rapid (QR Code). Acesta poate fi citit de către dispozitivele digitale pentru a accesa mult mai multe informații despre personalitatea evocată.

Astfel, folosind orice dispozitiv mobil cu cameră foto, vor putea fi accesate mult mai multe informații decât cele câteva rânduri inscripționate și care conțin doar numele personalității, anii în care aceasta a locuit în respectiva clădire sau un citat reprezentativ pentru opera personalității în cauză.

Prin această metodă, accesul la informația relevantă pentru personalitatea evocată este facil și instantaneu.”, își justifica inițiatorii legii demersul.

Senatul este primă cameră sesizată în cazul acestei propuneri legislative.