Senatorul PSD de Brăila Ion Rotaru susţine că, în prezent, România este sufocată de peste 10.000 de acte normative care fac parte din legislaţia primară şi că una dintre priorităţile viitorului Parlament ar trebui să fie revizuirea actualei legislaţii.

„Conform unei statistici alcătuită de Consiliul Legislativ, în anul 2019, în România erau în vigoare 6.898 de legi şi 1.015 Ordonanţe simple ale Guvernului. Dacă adăugăm la acestea cele aproape 200 OUG emise în anului 2020, cât şi alte sute de legi, precum şi legile de aprobare a Ordonanţelor de Urgenţă, putem avea tabloul aproape complet al reglementărilor legale în vigoare la zi. Este o imagine a României ‘sufocată’ de peste 10.000 de acte normative, care fac parte din legislaţia primară, toate având putere de lege, fără să luăm în calcul normele de aplicare a acestora, nenumăratele Hotărâri de Guvern, ordine de ministru, metodologii şi proceduri de lucru”, a declarat Rotaru, într-un comunicat de presă.

Senatorul PSD consideră că „în acest hăţiş legislativ este greu de crezut că cineva, fie chiar specializat pe un anumit domeniu, poate stăpâni şi cunoaşte toate prevederile legale în vigoare, având în vedere că uneori reglementările se regăsesc în diverse legi, sunt suprapuneri sau o dublă reglementare”.

„Dacă pentru specialişti este greu de urmărit şi de interpretat toate nuanţele, pentru cetăţenii obişnuiţi este cu atât mai dificil. Pornind de la această realitate, apreciez că una din priorităţile viitorului Parlament trebuie să o reprezinte revizuirea legislaţiei actuale, amendarea şi comprimarea acesteia în legi unice (coduri) care să cuprindă o reglementare completă, concisă, coerentă şi uşor de aplicat într-un domeniu sau altul. Această unificare în coduri, acolo unde este necesar şi posibil, va genera accesul facil la informaţiile juridice şi la proceduri, o aplicare unitară şi fără echivoc a legii, eliminarea paralelismelor şi a prevederilor caduce”, a mai spus Rotaru.

Multe dintre legile în vigoare trebuie rescrise

Ion Rotaru consideră că este necesară revizuirea şi punerea de acord a prevederilor Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală cu deciziile Curţii Constituţionale, având în vedere că „de-a lungul timpului, circa o treime din articole, peste 150, au fost declarate neconstituţionale, aceasta fiind o consecinţă a faptului că au fost adoptate prin asumarea răspunderii, fără a trece prin Parlament pentru dezbatere şi amendare, cum tot prin asumarea răspunderii, pentru prima dată în istoria post decembristă, a fost adoptat bugetul României de către Guvernul PNL”.

„Iată de ce consider că orice act normativ cu impact major asupra societăţii trebuie să fie adoptat în urma dezbaterilor parlamentare, iar instituţia asumării răspunderii să fie limitată doar la situaţii excepţionale. Noul Parlament va trebui să dezbată şi să adopte Noul Cod Administrativ, dar şi să revadă unele norme din Codul Fiscal, din Codul Muncii, actualizând sau eliminând o serie de articole, păstrând însă intacte esenţa şi elementele de predictibilitate. Consider absolut necesară elaborarea unui Cod de Protecţie a Mediului, care să cuprindă şi să reglementeze problematica mediului care e prevăzută astăzi în multe legi diferite, aceasta cu atât mai mult, cu cât ne confruntăm cu noi provocări ce generează un impact major asupra sănătăţii oamenilor, a naturii, a mediului înconjurător în ansamblu”, a afirmat Rotaru.

Ion Rotaru consideră că multe dintre legile în vigoare trebuie rescrise, renumerotate sau modificate şi puse de acord cu realităţile economice şi sociale de astăzi, cu schimbările climatice, cu influenţele globalizării şi, nu în ultimul rând, cu lecţia aplicată de grava pandemie sanitară pe care o traversăm.

„Dacă de la Revoluţie şi până în prezent au fost elaborate şi promulgate zeci de mii de acte normative, a venit timpul ca activitatea Parlamentului şi a parlamentarilor să fie măsurată şi apreciată nu în numărul mare de legi, ci mai degrabă în funcţie de răspunsul la noile provocări, de claritatea, concizia şi efectele benefice ale întregii legislaţii pentru societate. Trebuie să acceptăm realitatea că punerea în practică a unora din actele normative în vigoare este îngreunată de multe ori de normele de aplicare, norme care uneori au generat confuzii au stabilit cerinţe suplimentare, multe inutile, au produs birocraţie excesivă şi un adevărat hăţiş legislativ. Acesta este motivul principal pentru care am militat permanent şi o voi face în continuare pentru a avea legi clare şi concise şi cât mai puţine norme de aplicare sau dacă se poate, deloc”, a completat Ion Rotaru.