La începutul acestei luni, directorul general al CFR SA, Ion Gavrilă, a efectuat o inspecţie pe toate șantierele celor patru loturi de cale ferată, între Simeria şi Arad, unde au început lucrările de reabilitare şi modernizare. Între km 614 – Gurasada – Simeria, în lungime totală de 141,17 km, s-au semnat anul trecut contracte în valoate totală de 7,7 miliarde lei, pentru patru loturi de lucrări, pe secţiunile km 614 – Cap Y Bârzava (2a), Cap Y Bârzava – Cap Y Ilteu (2b), Cap Y Ilteu – Cap Y Gurasada (2c) şi Gurasada – Simeria (tronson 3). 

Directorul general al CFR SA, Ion Gavrilă, administratorul infrastructurii feroviare, ne-a declarat că verifică lunar evoluţia lucrărilor de modernizare pe cele patru şantiere feroviare deschise în vestul ţării, între km 614 – Gurasada – Simeria. „Polul investiţiilor feroviare s-a mutat între Simeria şi Arad. Toate cele patru şantiere sunt în grafic. Acum trebuie să supraveghez şantierele. Sute de angajaţi sunt zilnic pe cele patru loturi. Am fost pe şantiere cu toţi factorii implicaţi – consultant, proiectant, beneficiar şi antreprenor. Trebuie să stăm la masă toate părţile. Dacă există probleme trebuie rezolvate rapid”, ne-a declarat Ion Gavrilă. 

Conform oficialilor CFR SA, pe cele patru şantiere unde este asigurat front de lucru nu se înregistrează decalaje în graficele stabilite, discuţiile fiind însă concetrate pe clarificarea problemelor şi identificarea soluţiilor tehnice optime în zonele de traseu unde se construiesc cele patru poduri noi peste râul Mureş, tunelul nou de la Baţa, noile pasaje din staţiile Mintia şi Deva. O atenție deosebită îi este acordată şi impactului pe care îl are în desfăşurarea lucrărilor situl arheologic de la Vărădia.

 

Mobilizare permanentă cu forţă umană şi utilaje

Directorul general al CFR SA le-a transmis constructorilor că doreşte mobilizare permanentă cu forţă umană şi utilaje, pe fiecare şantier, deoarece „lucrările de infrastructură şi suprastructură feroviară pe cei 141 km au un grad ridicat de complexitate, în contextul în care pe o lungime destul de mare a acestui traseu proiectele prevăd construirea de variante noi. Este necesară implicararea comună a contructorului şi a responsabilului CFR în soluţionarea problemelor tehnice care apar pe parcurs, asfel încât graficul de execuţie să fie respectat”. Pe distanţa km 614 – Bârzava -Ilteu – Gurasada – Simeria constructorii vor executa lucrări de terasamente, consolidări, electrificare, energoalimentare, semnalizare şi de implementare a sistemului de siguranţă a traficului ERTMS (ETCS nivel 2 + GSMR) pe tot traseul. Vor fi construite 187 de lucrări de artă (poduri, podeţe, tuneluri, pasaje superioare şi inferioare), iar în 25 de staţii de cale ferată (inclusiv halte comerciale şi puncte de oprire) se vor executa lucrări civile. „Există front de lucru pe toată lungimea, mai puţin clădirile. Constructorii au front de lucru și nu există motive pentru întârzierea lucrărilor”, ne-a mai declarat Ion Gavrilă.

„35% din traseu se construieşte de la zero”

Un reprezentant al asocierii Astaldi SpA – FCC Construccion SA – Salcef Construzioni Edili e Ferroviarie SpA – SC Thales Systems România SRL, firmele care se ocupă de reabilitarea secţiunilor km 614 – Cap Y Bârzava (2a) şi Bârzava (cap Y) – Ilteu (cap Y)(2b) a explicat că „au început lucrările pe toată lungimea celor două secţiuni, primul lot, km 614 – Cap Y Bârzava are o lungime de circa 41 km, tronsonul Bârzava – Cap Y Ilteu are o lungime de aproximativ 38 km. Este închis un fir de circulaţie pe intervale şi jumătate din fiecare staţie. Au început lucrări de terasament la peroane în staţii şi derulăm lucrări de defrişare a terasamentulului pentru noile variante de traseu. Pe primul lot, km 614 – Cap Y Bârzava, aproximativ 10% din traseu este nou, pe secţiunea Bârzava – Cap Y Ilteu, 35% din traseu se construieşte de la zero. O bună parte din traseu se mută pe partea cealaltă a râului Mureş, construim un tunel şi două poduri peste râul Mureş”.

Inginerii firmelor de construcţii au demarat lucrările pregătitoare pentru construcţia tunelului. „Pe partea de semnalizare, inginerii au început lucrări de proiectare. Se construiesc clădiri în fiecare staţie unde sunt adăpostite echipamentele pentru centralizare electronică“, explica reprezentantul asocierii Astaldi SpA – FCC Construccion SA – Salcef Construzioni Edili e Ferroviarie SpA – SC Thales Systems. România SRL.

 

Exproprieri pentru cei peste 140 km de cale ferată

 

După apariţia hotărârii de guvern privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei c.f. Frontieră – Curtici – Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean“, CFR SA a predat terenurile constructorilor. Primele două contracte au fost semnate în mai 2017 cu asocierea Astaldi SpA – FCC Construccion SA – Salcef Construzioni Edili e Ferroviarie SpA – SC Thales Systems România SRL pentru reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră – Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan – European, lucrări în valoare totală de circa 3,45 miliarde lei. Pentru lotul 1 km 614 – Cap Y Bârzava, contractul de modernizare are valoarea de 1,689 miliarde lei, iar pentru secţiunea Bârzava – Cap Y Ilteu valoarea lucrărilor se ridică la 1,763 miliarde lei.

Firmele au trei ani la dispoziţie pentru finalizarea lucrărilor

Asocierea Astaldi SpA – FCC Construccion SA – Salcef Construzioni Edili e Ferroviarie SpA – SC Thales Systems România SRL, pe secţiunile de cale ferată km 614 – Cap Y Bârzava (2a) şi Bârzava (cap Y) – Ilteu (cap Y)(2b), are un termen de trei ani pentru executarea lucrărilor de modenizarea a infrastructurii feroviare, electrificare – energoalimentare, precum şi lucrări de implementare a sistemului de siguranţă a traficului ERTMS (ETCS nivel 2 + GSMR). Lucrările de reabilitare a celor 78 km de cale ferată sunt finanţate din bani europeni (85%) şi fonduri de la buget (15%). 

Anul 2018 vine cu 150 km cale ferată modernizată

Oficialii Ministerului Transporturilor, prin CFR SA, promit că în acest an se vor recepţiona lucrările de modernizare a căii ferate, între Simeria şi Sighişoara, pe o lungime de aproximativ 150 km. Între Sighişoara şi Simeria, lucrările de modernizare aflate în execuţie înseamnă schimbarea liniilor, peroane, instalaţii de siguranţă şi dirijare a traficului, gări, puncte de oprire, poduri, podeţe, tuneluri, pasaje pietonale, treceri la nivel şi substaţii de tracţiune. Aceste lucrări au ca obiectiv general asigurarea interoperabilităţii infrastructurii feroviare de-a lungul Coridorului Rin – Dunăre (ramura nordică), îmbunătăţirea calităţii transportului feroviar, sporirea vitezei de circulaţie la 160 km/h pentru trenurile de călători şi la 120 km/h pentru trenurile de marfă şi introducerea sistemului de semnalizare de ultimă generaţie ERTMS/ETCS Nivel 2.

La sfârşitul lunii iulie, CFR SA a anunțat finalizarea lucrărilor de construcţie pe traseul nou între Sighişoara şi Daneş. Începând din data de 25 iulie, trenurile circulă între Sighişoara şi Daneş pe firul II modernizat al variantei de traseu nou-construită pe intervalul de staţii Sighişoara – Aţel. Conform oficialilor CFR SA, proiectul înseamnă patru poduri feroviare, printre care podul în formă de arc peste râul Târnava Mare, două tuneluri – Sighişoara şi Daneş şi pasajul superior peste DN 13. „Noua variantă de traseu dintre Sighişoara şi Daneş, include trei lucrări de artă foarte importante – podul în formă de arc peste râul Târnava Mare, în lungime de 125 m, tunelul Sighişoara, în lungime de 410 m, şi tunelul Daneş, în lungime de 969 m, cel mai lung tunel de cale ferată construit în România după 1989. Până la intrarea în Daneş este construit un terasament înalt. Pe tronsonul Sighişoara – Coşlariu, în lungime de aproximativ 100 km, lucrările de modernizare pe cele trei loturi Sighişoara – Aţel, Aţel – Micăsasa şi Micăsasa – Coşlariu sunt executate în proporţie de 94%“, au menţionat oficialii CFR SA.

(Articol publicat în numărul 33 al revistei Capital, disponibil la centrele de difuzare a presei în săptămâna 20 – 26 august 2018)