Potrivit unui comunicat al Executivului, printre proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei se numără şi un proiect de hotărâre privind modificarea HG 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Sănătate şi asistenţă socială". 

Totodată, pe agenda şedinţei se află un proiect de hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile didactice de conducere de director şi director adjunct din învăţământul preuniversitar de stat. 

Executivul va discuta şi un proiect de hotărâre pentru aprobarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, dar şi un proiect de hotărâre privind declasificarea informaţiilor cuprinse în documentele referitoare la activitatea Ministerului Apelor şi Pădurilor. 

Pe agenda şedinţei se mai află un memorandum cu tema "Strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale 2018-2020", un memorandum privind aprobarea organizării concursurilor/examenelor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Curţii Constituţionale, dar şi un memorandum referitor la situaţia amplasamentului Esplanada în vederea dezvoltării unui program de reconversie funcţională.