Termenul pentru depunerea declarației unice este 27 mai

Se verifică banii românilor! Pe 27 mai 2024, expiră termenul pentru depunerea Declarației Unice (DU) privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (formularul 212).

Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care, în anul de impunere, au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România și/sau din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, conform prevederilor Codului fiscal.

De asemenea, declarația se completează și se depune și de către persoanele fizice care nu realizează venituri, dar optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Declarația se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

  • prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual”, disponibil pe portalul www.anaf.ro;
  • prin intermediul serviciului „Depunere declaraţii”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat;

Declarația se poate depune și în format fizic, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire.

De asemenea, ANAF a publicat pe site-ul său o broșură despre Declarația unică – Formular 212 privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Cine este obligat să depună declarația unică?

Contribuabilii care obțin venituri din activități independente și/sau din activități agricole, silvicultură și piscicultură, pentru care impozitul se determină în sistem real, și care își încetează activitatea sau o suspendă temporar conform legislației în vigoare, au o anumită obligație.

Ei trebuie să depună declarația la organul fiscal competent în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, în situațiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale sau în cazul rezilierii contractelor încheiate între părți, pentru care venitul brut se determină conform prevederilor legale și în care chiria este exprimată în lei sau echivalentul în lei al unei sume în valută, au obligația de a depune declarația în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Contribuabilii care realizează venituri din activități independente, pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit, au obligația de a depune declarația în termen de 30 de zile de la încetarea activității sau întreruperea temporară a acesteia. Aceștia trebuie să își recalculeze impozitul pe venit conform prevederilor legale. Mai multe puteți citi aici.