ANAF șterge datoriile la 10 companii din apărare. Impactul bugetar este de peste 100 milioane de lei

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că zece companii din România vor avea datoriile șterse, informații care deja apar într-un OUG 45/2022. Acest proiect de ordin aduce noi formulare de completat, acestea fiind cererea de anulare a obligațiilor fiscale și bugetare, certificatul de atestare fiscală și decizia de anulare a obligațiilor fiscale sau bugetare datorate operatorilor economici din industria națională de apărare.

”Recentele evoluții în plan geopolitic și economic, respectiv apariția unei zone de conflict în imediata vecinătate a României reclamă acțiuni concrete în vederea protejării intereselor naționale, inclusiv prin acțiuni de asigurare a unor capacități de producție și/sau servicii pentru apărare, și a unor capacități de producție și/sau servicii pentru apărare de interes strategic pentru securitatea națională în vederea satisfacerii necesarului FSNA de produse militare, sensibile și strategice, precum și a serviciilor de mentenanță necesare”, se arată în OUG 45/2022.

Companiile care vor avea datoriile șterse

Potrivit Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), cele zece companii care vor avea datoriile șterse sunt:

  • Societatea Uzina Mecanică București
  • Societatea Uzina Mecanica Plopeni
  • Societatea Uzina Automecanica Moreni
  • Societatea Metrom
  • Societatea Tohan
  • Societatea Fabrica de Pulberi Făgăraș
  • Societatea Pirochim Victoria
  • Societatea Uzina Mecanică Sadu
  • Societatea Carfil
  • Societatea Fabrica de Arme Cugir

„În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2022 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria națională de apărare, ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și al prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare și preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor comunicat prin Adresa nr. 742120 din 30.08.2022, Art. 1 Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

a) cererea de anulare a obligaţiilor fiscale și/sau bugetare în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2022 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor
operatori economici din industria națională de apărare, prevăzută în anexa nr. 1;

b) certificatul de atestare fiscală, prevăzut în anexa nr. 2;

c) decizia de anulare a obligaţiilor fiscale și/sau bugetare datorate de operatorii
economici din industria națională de apărare, prevăzută în anexa nr. 3.
Art. 2 Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3 Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile subordonate acestora vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”, se arată în Ordinul anterior menționat.